AJ6003 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (pomocník)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (pomocník)
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
After completing the course the student will be able to:
identify his/her strengths and weaknesses in teacher’s role
evaluate his/her own development in teacher’s role
plan, teach and reflect on his/her teaching together with other teacher’s duties
reflect on the climate of a specific school/class and their influence on his/her own work,
create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching,
identify pupils’ individual needs in the class, where s/he teaches.
Osnova
  • actual teaching – 20 lessons. In case of subject taught at elementary/secondary schools less than twice a week, the student can alter the number of own lessons to an achievable number upon agreement with a didactic professional. If a student teaches less than 20 hours, s/he can substitute the missing lessons with individual tutoring of a pupil (pupils) upon agreement with a mentor or another teacher at school.
  • activities related to (class) teacher’s assistant, set by a director of elementary school or mentor (e.g. help with correction of written assignments or pupils’ notice books, teaching aids, individual work with pupils with special educational needs, assisting (together with the teacher) pupils’ excursions, preparation of school projects and events, monitoring pupils’ behaviour, participation in parents’ meetings, help with school/class administrative work);
  • observations of mentor’s lessons (depending on possibilities of the school);
  • completing long-term complex portfolio tasks – see the Manual of a teacher student in Teaching practice 3
Literatura
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. viii, 215. ISBN 0435240595. info
Výukové metody
active work supervised by a mentor
observation of teacher student’s lesson by a didactic professional
individual consultations
Metody hodnocení
teacher student’s evaluation provided by the mentor
regular attendance at the school of the teaching practice
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.