FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3029/01: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 učebna 56, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kapitoly probírané v Didaktice 1-3, zejména na výuku řečových dovedností v jazykové třídě. Zde se daná problematika dále rozvíjí prostřednictvím různých aktivit, při nichž si studenti procvičí, jak je použít v praxi. Hlavní linií předmětu, od které se odvíjí program kurzu, je vypracování různých typů cvičení, které studenti vyzkoušejí během své učitelské praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti dokáží sestavit různé typy cvičení a aktivit na jednotlivé řečové dovednosti (poslech, čtení, mluvení, psaní), demonstrovat své dovednosti v metodických listech, aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Différentes activités pour pratiquer la compréhension orale. 2. Différentes activités pour pratiquer la compréhension écrite. 3. Différentes activités pour pratiquer l'expression orale. 4. Différentes activités pour pratiquer l'expression écrite.
Literatura
  • CHARLES, R., WILLIAME, Ch. La communication orale. 1. vyd. Paris : Nathan, 1994. 159 s. ISBN 2-09-176791-3.
  • CORNAIRE, C., RAYMOND, P. M. La production écrite. 1. vyd. Paris : CLE International, 1999. 145 s. ISBN 209-033-340-5.
  • WEISS, F. Jouer, communiquer, apprendre. 1. vyd. Paris : Hachette, 2002. 127 s. ISBN 2-01- 1552-05-2.
  • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2003. 452 s. ISBN 2-7061-1082-1. info
  • Dictionnaire de didactique du français : langue étrangére et seconde. Edited by Jean-Pierre Cuq. Paris: CLE International, 2003. 303 stran. ISBN 2090339721. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Upřesnění k ukončení předmětu: Studenti prezenční formy studia kromě aktivní účasti vypracují jeden metodický list ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka na základní škole. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů. Jinak pracují samostatně na základě doporučené literatury a pokynů vyučujícího ve studijních oporách. Kontrola probíhá na základě vypracovaných písemných úkolů v průběhu semestru. Na závěr studenti zpracují tři metodické listy ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka na základní škole. Pokud se aktivně zúčastní většiny seminářů, vypracují pouze jeden metodický list jako studenti prezenční formy studia. Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.