RJ6006 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2. Student hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele a stávat se postupně více autonomní. V rámci předmětu má student možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole. Další čas student tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných cvičným učitelem či ředitelem školy.
Osnova
  • • náslechy ve výuce; • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané cvičným učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.); • vlastní výuka – 4 hodiny; • vedení reflektivního deníku.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele • individuální konzultace
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.