Vs3BP_AA3 Arteterapeutický ateliér 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 3 seminář. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Mikulová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Ovčáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vs3BP_AA3/01: Út 13:00–14:50 učebna 18B, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si prohloubí schopnost sebereflexe a analýzy tvůrčího procesu pomocí arteterapeutických postupů a vlastní realizací arteterapeutických témat s důrazem na individuální i skupinovou zkušenost.
Osnova
  • Arteterapeutická témata, prožitek, reflexe, sebereflexe.
Literatura
  • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 2. Praha: Portál. 205 s. ISBN 9788073674151. 2008. info
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál. 279 stran. ISBN 8071788643. 2005. info
  • OAKLANDER, Violet. Třinácté komnaty dětské duše :tvořivá dětská psychoterapie v duchu Gestalt terapie. Vyd. 1. Dobříš: Drvoštěp. 261 s. ISBN 80-903306-0-6. 2003. info
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. 2002. info
  • ALBRICH. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. ISBN 80-7290-004-8. 2000. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. 2000. info
Výukové metody
individuální i skupinová práce, praktické cvičení
Metody hodnocení
1 písemně zpracovaná reflexe procesu vlastní tvorby (změny, posuny apod.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Vs3BP_AA3