FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3004/01: Pá 20. 9. 9:00–11:50 učebna 54, Pá 11. 10. 9:00–11:50 učebna 54, Pá 8. 11. 9:00–11:50 učebna 54, Pá 22. 11. 9:00–11:50 učebna 54, H. Delalande, P. Suquet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu seznámí s různými deskovými hrami vhodnými k prohloubení komunikativní kompetence žáků i širšího publika. Každá desková hra bude uvedena krátkým teoretickým úvodem, kde se nastíní cíl a možnost použití. Následovat budou didaktické postupy pro práci ve výuce. Hlavním úkolem práce celého semestru bude uvést teoretické poznatky do praxe a společně vymyslet a zrealizovat deskovou hru využitelnou pro celou třídu FLE základní školy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni: naplánovat vhodné deskové hry pro procvičování různých dovedností ve třídě; vytvořit si vlastní deskové hry; uplatnit své poznatky a dovednosti v praxi. Předmět jim také napomůže v samostatné kreativitě nezbytné k přípravě hodin FLE.
Osnova
  • Deskové hry určené primárně pro FLE.
Literatura
    doporučená literatura
  • PENDANX, M. Les activités d´apprentissage en classe de langue. 1. vyd. Paris : Hachette, 1998. 192 s. ISBN 2-01-15-5098-X.
  • SILVA, Haydée. Le jeu en classe de langue. Edited by Dominique Abry. [Paris]: CLE International, 2008. 207 stran. ISBN 9782090353495. info
    neurčeno
  • Le Jeu en classe de langue. http://lewebpedagogique.com/jeulangue/
  • HLADÍK, Petr. 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 141 stran. ISBN 9788024758404. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentece.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2021, jaro 2022.