GPm015 Proměny současného výtvarného umění

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 Scala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení se základy provozu umění, s činností výstavních institucí a se základní kategorizací teorie umění
Výstupy z učení
Student se blíže seznámí se základy provozu umění. Dále si přiblíží poznatky spojené s činností dané instituce. Bude schopen pracovat s terminologickým zázemím teorie umění. Veškeré poznatky využije při závěrečném testu.
Osnova
  • Provoz umění, umělecký trh, pojem moderny a postmoderny, interpretace, prezentace a zprostředkování umění, muzea umění a galerie, úloha státních i soukromých galerií, umění v reflexi sdělovacích prostředků, úloha mezinárodních přehlídek, ceny a ocenění, úloha uměleckých skupin v českém umění
Literatura
  • Stallabrass, J. (2004). The Story of Contemporary Art. Oxford University Press.
  • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6. info
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
  • HLAVÁČEK, Josef. Výpovědi umění. 1. vyd. Ůstí n. Labem: Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, 1991. 237 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.