JVk012 Angličtina pro pedagogy II

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.3. 20 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Miryana Georgieva Slavíková (přednášející)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Eva Zavadilová (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk012/01: So 21. 9. 13:00–15:50 učebna 58, So 12. 10. 15:00–17:50 učebna 58, So 26. 10. 15:00–17:50 učebna 58, So 9. 11. 14:00–16:50 učebna 58, So 14. 12. 11:00–13:50 učebna 58, M. Slavíková
JVk012/02: So 21. 9. 13:00–15:50 učebna 57, So 12. 10. 15:00–17:50 učebna 57, So 26. 10. 15:00–17:50 učebna 57, So 9. 11. 14:00–16:50 učebna 57, So 14. 12. 11:00–13:50 učebna 11, J. Kollárová
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu na úrovni B2 CEFR je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (= pre-intermediate). B1 level knowledge of English is required. The pre-intermediate student (B1) understands the main points of clear standard input on familiar matters. Can enter unprepared into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way. Can provide information, take messages, give simple instructions and deal with less routine problems, e.g. complaints. Can describe events, experiences, hopes and ambitions; give reasons, explanations of plans and opinions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní znalost anglického jazyka min. na úrovni B1.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
By means of practically-oriented topics, students will develop all receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills together with their grammar and vocabulary awareness within B2 level. Course objectives: 1) acquiring specialist terminology for individual disciplines and vocabulary related to a professional career; 2) practising B2 level grammar; 3) enhancing language skills (reading, listening, speaking, writing); 4) practising presentation skills.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B1+ to B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B1+ to B2 level of the CEFR; - produce a discursive essay; - succesfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B1+ to B2 level of the CEFR; - use selected specialist terminology with natural and sophisticated control; - show a good command of selected grammar structures at B1+ to B2 level of the CEFR; - inform about student's studies, job and professional future.
Osnova
 • Consultation 1 Where do you work? Talking about English, jobs and career. (Discussing advantages and disadvantages of various professions. Speaking about the present/future job.) Grammar: Present simple, present continuous. Past simple, past continuous. Future in English.
 • Consultation 2 Education and career. My career. (Discussing qualities and skills needed for getting different jobs, interviews.) Grammar: Present perfect simple, present perfect continuous, passive forms, modals.
 • Consultation 3 Teaching career. Classroom management with the focus on motivation and discipline. Giving assessment. Grammar: Conditionals, articles, countable and uncountable nouns.
 • Consultation 4 Academic language: writing a formal letter. Technology in education. Online learning vs. traditional learning. Grammar: A, some, any, no; reported speech, prepositional phrases.
 • Consultation 5 Various aspects of teaching profession. Burnout syndrome. Grammar: Transitional expressions, phrasal verbs.
Literatura
  doporučená literatura
 • E-learning: IS.MUNI.CZ
 • COTTON, David, David FALVEY a Simon KENT. Market leader. New ed. Harlow: Longman, 2005. 176 s. ISBN 0582838096. info
 • JONES, Leo a Richard ALEXANDER. New international business English : communication skills in English for business purposes : student's book [Jones, 2003]. Updated ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 176 s. : i. ISBN 0-521-53173-X. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 260. ISBN 0521533368. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use :pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. vi, 263 s. ISBN 0-521-01171-X. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0521599571. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fourth edition with ebook. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. x, 380. ISBN 9781107539341. info
 • HASHEMI, Louise a Raymond MURPHY. English grammar in use supplementary exercises : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 126 s. ISBN 0521449545. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
Výukové metody
The course instruction is realised through face-to-face sessions (“consultations”) and through individual/autonomous home preparation, which constitutes a significant portion of the study load. Consultations are in the form of seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing students' awareness of language skills and systems within B2 level - independent reading, listening and writing tasks; grammar and vocabulary practice; discussions and presentations; e-learning for grammar and vocabulary practice, etc.)
Metody hodnocení
Level B2 language course. Credit requirements: 1) Attendance and active participation in consultations (one absence due to serious reasons is acceptable). 2) Completed assigned units/grammar exercises. 3) Oral presentation. 4) Meeting deadlines. 5) Final exam: A) Written test + terminology: listening (14 marks), reading (12 marks), use of English (20 marks), writing (14 marks), terminology (10 marks). Total: 70 marks. PASS MARK: 65%. (45 marks). B)Oral part 1) monologue (introducing student's field of study) - 1 minute + 2) spoken interaction between two students - 6 minutes. Total: 30 marks; PASS MARK = 65 % (20 marks). Student, který nesplní požadavky 1) až 4), nemůže skládat zkoušku z tohoto předmětu! Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část! Only those students who have successfully passed a written part can sit for an oral part of the exam! For information on course recognition see http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Dopustí-li se student při skládání zkoušky nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení aj.), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.