JVk012 Angličtina pro pedagogy II

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1.3. 20 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Eva Zavadilová (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk012/01: So 10. 10. 12:00–14:50 učebna 63, So 17. 10. 17:00–19:50 učebna 63, So 31. 10. 13:00–15:50 učebna 63, So 5. 12. 13:00–15:50 učebna 63, So 19. 12. 13:00–15:50 učebna 63, D. Hochmanová
JVk012/02: So 10. 10. 12:00–14:50 učebna 58, So 17. 10. 17:00–19:50 učebna 57, So 31. 10. 13:00–15:50 učebna 57, So 5. 12. 13:00–15:50 učebna 58, So 19. 12. 13:00–15:50 učebna 58, B. Allan
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu na úrovni B2 CEFR je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (= pre-intermediate). B1 level knowledge of English is required. The pre-intermediate student (B1) understands the main points of clear standard input on familiar matters. Can enter unprepared into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way. Can provide information, take messages, give simple instructions and deal with less routine problems, e.g. complaints. Can describe events, experiences, hopes and ambitions; give reasons, explanations of plans and opinions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní znalost anglického jazyka min. na úrovni B1.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
By means of practically-oriented topics, students will develop all receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills together with their grammar and vocabulary awareness within B2 level. Course objectives: 1) acquiring specialist terminology for individual disciplines and vocabulary related to a professional career; 2) practising B2 level grammar; 3) enhancing language skills (reading, listening, speaking, writing); 4) practising presentation and communication skills.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B1+ to B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B1+ to B2 level of the CEFR; - produce a CV and a report - succesfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B1+ to B2 level of the CEFR; - use selected specialist terminology - show a good command of selected grammar structures at B1+ to B2 level of the CEFR; - inform about student's studies, job and professional future.
Osnova
 • Session 1 How to write a CV,  Working with vocabulary (collocations)
 • Session 2 Reading and summarizing, Motivating students + teachers and burnout, How to describe experience
 • Session 3 General problems in schools, Listening + report
 • Session 4 Sharing good practice How to give feedback,ADHD, How to give instructions, ADHD, Online learning
 • Session 5 Sharing good practice, How to ask questions, Specific learning difficulties
Literatura
  doporučená literatura
 • E-learning: IS.MUNI.CZ
 • COTTON, David, David FALVEY a Simon KENT. Market leader. New ed. Harlow: Longman, 2005. 176 s. ISBN 0582838096. info
 • JONES, Leo a Richard ALEXANDER. New international business English : communication skills in English for business purposes : student's book [Jones, 2003]. Updated ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 176 s. : i. ISBN 0-521-53173-X. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 260. ISBN 0521533368. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use :pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. vi, 263 s. ISBN 0-521-01171-X. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0521599571. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fourth edition with ebook. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. x, 380. ISBN 9781107539341. info
 • HASHEMI, Louise a Raymond MURPHY. English grammar in use supplementary exercises : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 126 s. ISBN 0521449545. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
Výukové metody
The course instruction is realised through task based interactive sessions and through individual/autonomous assignments. Consultations are in the form of seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing students' awareness of language skills and systems within B2 level - independent reading, listening and writing tasks; grammar and vocabulary practice; discussions and presentations)
Metody hodnocení
Level B2 language course. Credit requirements: 1) Active participation in seminars and careful preparation for each seminar (2 absences allowed) 2) Completing assigned in-term tasks (overal required score is 52 points) 3) Oral exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Dopustí-li se student při skládání zkoušky nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení aj.), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.