RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s elektronickými ruskojazyčnými zdroji, např. e-slovníky, informačními a výukovými portály, jazykovými korpusy, a možnostmi jejich využití ve školní praxi a ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti:
- umí pracovat s e-slovníky v ruštině,
- umí pracovat s jazykovými korpusy,
- umí pracovat s informačními a jazykovými portály v ruštině.
Osnova
 • 1.-2. Korpusy ve výuce ruštiny (práce s Národním korpusem ruského jazyka, http://ruscorpora.ru/).
 • 3. Cizojazyčné korpusy ve výuce ruštiny (práce s Českým národním korpusem a jeho podkorpusy/databázemi, http://korpus.cz; http://treq.korpus.cz).
 • 4-5. E-slovníky ve výuce ruštiny (http://dic.academic.ru; http://slovari.ru).
 • 6.-7. E-slovníky vytvořené na základě Národního korpusu ruského jazyka a práce s nimi (http://dict.ruslang.ru/).
 • 8.-9. Ruská korpusová gramatika – nový přístup k popisu gramatiky ruštiny (http://rusgram.ru/), možnosti jejího využití ve výuce ruštiny.
 • 10.-12. Ruské vzdělávací portály gramota.ru, gramma.ru, philology.ru, ruthenia.ru a možnost jejich využití ve výuce ruštiny.
Literatura
  povinná literatura
 • СЛОВАРИ.РУ (https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050).
 • Русский филологический портал Philology.ru (http://philology.ru/).
 • Словари и энциклопедии на Академике (https://dic.academic.ru/).
 • Русская корпусная грамматика (http://rusgram.ru/).
 • Национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru)
 • Культура письменной речи (http://gramma.ru/).
 • Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (http://dict.ruslang.ru/).
 • Ruthenia.ru (http://ruthenia.ru/).
 • Český národní korpus (http://www.korpus.cz).
 • Справочно-информационный портал "Грамота.ру" (http://gramota.ru/).
Výukové metody
Semináře, diskusní skupiny, prezentace, praktické aktivity.
Metody hodnocení
Průběžné plnění úkolů, odevzdání závěrečného projektu.
Informace učitele
Další materiály:

1) Online vzdělávací zdroje Puškinova institutu: http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/; https://smeshariki.pushkininstitute.ru/lessons.php

2) Škola s nadhledem (Fraus): https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1130-rusky-jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.