FC1014 Fyzikální měření 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Pawera
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1014/Kombi01: Pá 16. 10. 14:00–15:50 laboratoř 85, Pá 6. 11. 12:00–13:50 laboratoř 85, Pá 13. 11. 13:00–14:50 laboratoř 85, Pá 20. 11. 14:00–15:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1014/Prez01: Čt 11:00–12:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1014/Prez02: Čt 14:00–15:50 laboratoř 85, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání základních vědomostí o metrologii, provádění fyzikálních experimentů, zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Důraz je kladen zejména na osvojení si experimentálních dovedností s provázaností témat základního kurzu fyziky. Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o provádění a zpracování fyzikálních měření s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat samostatně provádět fyzikální měření, sestavit experiment, zvolit vhodnou měřící metodu, umět interpretovat naměřená data a provést kvalifikovaný odhad nejistot měření. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student získá: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o provádění a zpracování fyzikálních měření s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat samostatně provádět fyzikální měření, sestavit experiment, zvolit vhodnou měřící metodu, umět interpretovat naměřená data a provést kvalifikovaný odhad nejistot měření. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Osnova
  • 1. Difrakční jevy 2. Fotometrie 3. Měření indexu lomu 4. Teplotní roztažnost pevných látek 5. Přenos tepla 6. Měření na fotovoltaických článcích 7. Tepelné čerpadlo 8. Základy vakuové techniky 9. Výboje v plynech 10. Radioaktivita 11. Elektron v magnetickém poli 12. Vzdálené fyzikální laboratoře
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 97 s. ISBN 802102688X. info
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • PÁNEK, Pavel. Spektrální analýza v Excelu - Sešit Spectral.xls. In MEDSOFT '99. Sborník příspěvků. Praha: TECH-MARKET, 1999, s. 83-86. ISBN 80-86114-24-4. info
Výukové metody
laboratory
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutno absolvovat předepsané úlohy, odevzdat příslušný počet protokolů z měření. Hodnotí se příprava na měření a zpracování výsledků v protokolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.