RJ1064 Praktická jazyková cvičení 5

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta, pozornost je věnována jazykovým složkám zvolených témat, gramatické a lexikální struktury jsou procvičovány na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Předmět nabízí přípravná cvičení pro vylepšení ústního a písemného vyjadřování, situační cvičení, besedy a diskuse.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s autentickým textem v ruském jazyce, správně reagovat v různých komunikativních situacích, vysvětlit obtížné jazykové jevy v porovnání s češtinou.
Osnova
 • Do obsahové částí předmětu byla zařazena základní konverzační témata: 1.–2. Cestovní ruch. Aktivní dovolená. Turistické zajímavosti Ruska a Česka. Nepravidelná slovesa. 3.–4. Dům a byt. Bydlení ve městě a na vesnici. Opakování časování nepravidelných sloves. 5.–6. Kulturní akce. Kultura a mládež. Výstavy, koncerty, festivaly. Opakování stupňování přídavných jmen. 7.–8. Kultura v našem životě. Významní světoví umělci. Tázací a vztažná zájmena. 9.–10. Zdravá výživa. Ruská, česká a světová kuchyně. Neurčitá zájmena. 11.–12. Aktuální témata současnosti. Opakováni.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128589. info
 • BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Voznice: LEDA spol. s r. o., 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  doporučená literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní shrnující závěrečnou zkouškou.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast v hodinách a průběžné plnění domácích úkolů.
Zkoušká se skládá z písemné a ústní častí. Písemná část prověří gramatické i jazykové znalosti studentů za celé období studia.
Po úspěšném napsaní písemné části student může jít na část ústní. Ústní zkouška - konverzační část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, odpovídá tzv. četbu (ruská kniha, příp. několik knih v rozsahu 200 s.) a poslech (ruský film). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena.
Odkazy na užitečné ruskojazyčné stránky:
http://gramota.ru/
http://rusgram.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1064