DGC012 Případová geografická studie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je znalost obecných poznatků z fyzické a socio-ekonomické geografie a metod geografického výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem tohoto předmětu je naučit studenty sestavování logicky uspořádaných tematických studií pojednávajících konkrétní problematiku (územní průmět uskutečněné, probíhající nebo očekávané – plánované události). Sestavování studie podléhá předběžnému schématu uspořádání dílčích kapitol, které uživatele vedou od popisu zájmového území ke vztahu sledované události k parametrům dotčeného území tak, aby byly zřejmé vazby události na vlastnosti území.
Cílem předmětu je seznámení se s principy případové geografické studie, její komplexní přípravou a realizací.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vybrat relevantní téma k řešení,
- připravit datové, mapové a jiné podklady,
- připravit detailní plán výuky,
- hodnotit dosažené výsledky.
Osnova
 • 1. Výběr tématu pro případovou studii, průzkum v terénu, volba formy výuky.
 • 2. Výběr mapových a datových podkladů a jiných zdrojů informací.
 • 3. Příprava hodiny.
 • 4. Realizace případové studie - výsledky, výstupy.
 • 5. Hodnocení dosažených výsledků.
 • 6. Aplikace případové studie do výuky.
Literatura
 • ŠTRACH, P. Tvorba výukových a výzkumných případových studií. Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 3, 2007. URL https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=62.pdf
 • www.ped.muni.cz/fine
 • YIN, Robert K. Case study research and applications : design and methods. Sixth edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxx, 319. ISBN 9781506336169. info
 • WEATHERLY, David, Nicholas SHEEHAN a Rebecca KITCHEN. Geographical enquiry. First edition. Glasgow: Collins, 2014. 128 stran. ISBN 9780007411030. info
 • WEATHERLY, David, Nicholas SHEEHAN a Rebecca KITCHEN. Geographical enquiry. First edition. Glasgow: Collins, 2014. 80 stran. ISBN 9780007411153. info
Výukové metody
Skupinový projekt, případová studie.
Metody hodnocení
Zpracování komplexní případové studie a její obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.