FC4102 Historie chemie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4102/Kombi01: So 18. 9. 8:00–9:50 učebna 7, So 2. 10. 8:00–9:50 učebna 7, So 16. 10. 8:00–9:50 učebna 7, So 30. 10. 8:00–9:50 učebna 7, H. Cídlová
FC4102/Prez01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 13:00–14:50 učebna 4, H. Cídlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
přiblížit základní etapy vývoje oboru chemie
objasnit souvislosti a provázanost oboru chemie s ostatními
přírodovědnými obory
uplatnit znalosti historie chemie v didaktických souvislostech
objasnit význam chemie pro člověka a společnost v historickém kontextu
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
přiblížit základní etapy vývoje oboru chemie
objasnit souvislosti a provázanost oboru chemie s ostatními
přírodovědnými obory
uplatnit znalosti historie chemie v didaktických souvislostech
objasnit význam chemie pro člověka a společnost v historickém kontextu
Osnova
 • Postavení chemie v systému věd
 • Didaktický význam historie chemie
 • Srovnání (časová osa) „všeobecných“ dějin lidstva a historického vývoje chemie
 • Chemie pravěku – počátky vývoje chemie
 • Chemie starověku – Řecko, Řím
 • Alchymie
 • Chemie 17. století
 • Chemie 18. století
 • Chemie 19. století
 • Chemie 20. století, Nobelovy ceny za chemii
 • Historie vybraných chemických myšlenek a objevů
 • Srovnání (časová osa) vývoje věd a techniky a historického vývoje chemie - shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Cídlová et al.: Historie chemie. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/
  doporučená literatura
 • Budiš J. a kol.: Stručný přehled historie chemie. Učební text PdF MU, Brno 1997.
 • Budiš J. a kol.: Historie chemie slovem a obrazem. Monografie, PdF MU, Brno 1995.
 • Novotný V., Banýr J.: Vybrané kapitoly z dějin chemie a chemického průmyslu. PdF UK
 • Bernal J. D.: Věda v dějinách. SPN, Praha 1960.
 • Engels S., Nowak A.: Chemické prvky historie a současnost. SNTL, Praha 1977.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test (20 bodů) Referát o libovolné zajímavosti z historie chemie (10 bodů) Časová osa (historie lidstva, fyzika, chemie) (10 bodů)
Informace učitele
https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.