FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1027/01: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 učebna 56, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je náprava chybné výslovnosti francouzštiny, jak studentů, kteří si vybrali francouzský jazyk jako obor studia, tak i studentů, kteří studují francouzský jazyk jako volitelný předmět.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - aplikovat pravidla správné výslovnosti; - správně vyslovovat hlásky francouzského fonetického systému; - aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
 • 1. Samohlásky ústní 2. Samohlásky nosové 3. Polosamohlásky 4. Souhlásky 5. Poslech textů 6. Četba textů a slovní zásoby - jedna kapitola = 2 týdny
Literatura
  povinná literatura
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: MUNIPress, 2016. s. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6. info
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  doporučená literatura
 • Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II. Jazyková škola s právem státní zkoušky, Brno.
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Quelques suggestions pratiques pour faciliter l´apprentissage aux apprenants atteints de troubles spécifiques du langage oral et écrit. 2009. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Hádej, jak se jmenuji. Cizí jazyky ve škole. Plzeň: Fraus, 2008, roč. 52, č. 2, s. 57-61. ISSN 1210-0811. info
 • LÉON, Monique. Exercises systématigues de prononciation française. Paris: Hachette, 2003. 144 s. +. ISBN 2-01-155218-4. info
 • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
Výukové metody
- Fonetická cvičení - četba, poslech - slovní zásoba
Metody hodnocení
Ústní prověření na základě četby neznámého textu a slovní zásoby.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II: Corps humain+maladies, Campagne+nature str.28-58, Conversation française, Tome I: Le temps str. 53-60 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.