VIb021 Úvod do vizuální kultury

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 17:00–17:50 učebna 60
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět předkládá k osvojení řadu pojmů a konceptů, jimiž teoretické přístupy pojednávají fenomény vizuality. Odvíjí se systematizace výchozích pojmů „teorie obrazu“ (viditelné, zrakové, obraz, pohled, dispozitiv, aura); dále seznamuje se vztahem „obrazu a slova“ (diskurz, ekfráze), s problematikou „obrazu a moci“ (fotografie, studium a punktum, kódy) a vůbec problematice „reprezentace“. Zvláštní pozornost je věnována signifikanci (sémiotické a hermeneutické přístupy, Panofského ikonologie a ikonografie).
Výstupy z učení
1) Student si osvojí základní pojmy a koncepty užívané při studiu obrazu a vizuální kultury. 2) Student porozumí komplexu relací ve vztahu slova a obrazu, problematice reprezentace. 3) Student naučí aplikovat analytické koncepty na konkrétní problematiku svého oboru studia.
Osnova
 • 1) Pohled (Aumont) magie vidění (slast pohledu, flaneur), obraz a kult, iluze; 2) vztah textu a obrazu (Mitchell), tvorba významu, participace diváka; 3) vztah reprodukce a originálu (Benjamin), aura, vlastnictví, technický obraz – fotografie a film; 4) otázky realismu, vizuální kódy a konvence zobrazování (Gombrich), tělo, prostor a perspektiva; 5) analýzy viděného, hermeneutika a sémiotika, ikonografie a ikonologie (Panofsky); 6) moc obrazu (Berger); obraz a ideologie, diskurz, mýtus (Barthes); 7) konzumní společnost, reklama, touha, komodita a fetiš, společnost spektáklu (Debord); 8) technické a vědecké obrazy, medicinské zobrazování těla, mapy a geografie; 9) vizuální kultura postmoderní doby (hybridní kódování, pastiš, ironie, DIY); globalizace a média.
Literatura
  povinná literatura
 • MITCHEL, J. W.: Teorie obrazu. Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Karolinum, Praha, 2017.
 • AUMONT, J.: Obraz. AMU, Praha, 2009.
  doporučená literatura
 • ELKINS, J.: Visual Studies. A Skeptical Introduction. Routledge, London, 2010.
 • MIRZOEFF, N.: Úvod do vizuální kultury. Akademia, Praha, 2012.
 • MCLUHAN, M.: Jak rozumět médiím ODEON, Praha, 1984.
 • GOMBRICH, E., H.: Umění a iluze. ODEON, Praha.
 • INGERLE, P.: Příběh perspektivy. Dějiny jedné ideje. Barrister and Principal, Brno .
 • BERGER, J.: Způsoby vidění. Labyrint, Praha, 2016.
 • JENKS, Ch. (ed.): Visual Culture. Routledge, London and New York, 1995.
 • FIŠEROVÁ, M.: Obraz a moc. Rozhovory s francouzskými mysliteli. Karolinum, UK, Praha, 2015.
 • BARTHES, R.: Světlá komora. Archa, Bratislava, 1994.
  neurčeno
 • SMITH, J., A.: Images of Community. Durkheim, Social Systems and the Sociology of Art. Goldsmith College, University of London. Ashgate, 2000.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.