VY3DC_ZP Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ukončení a odevzdání závěrečné práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Popsat a využít základy metodické práce při zpracování závěrečné práce.
Výstupy z učení
Ukončení a odevzdání závěrečné práce.
Osnova
  • 1. Volba tématu. 2. Zpracování projektu závěrečné práce. - výběr a popis problému, který bude v práci řešen - cíl práce - metody zpracování, dílčí úkoly - seznam literatury - časový harmonogram zpracování. 3. Doporučené etapy zpracování práce. 4. Formy zpracování práce a formální náležitosti. - úprava textu - odkazy na literaturu a citace autorů s konkrétními příklady - vzhled desek a titulních stránek - případné přílohy. 5.Vlastní průběh obhajoby
Literatura
  • Náhradní obsah: Dvořáková-Janů, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. + př. ISBN 80-213-0229-1
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Konzultace, zpracování a obhajoba závěrečné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.