Ze0154 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.3. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní výuka je komplexní výuková forma, která v sobě zahrnuje progresivní výukové metody (pokus, laboratorní činnosti, krátkodobé a dlouhodobé pozorování, projektová metoda, kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky…) a různé organizační formy výuky (vycházka, terénní cvičení, exkurze, tematické školní výlety – expedice…). Těžiště této výukové formy spočívá v práci v terénu – především mimo školu. Celou výukou se rovněž prolíná pohyb, jako prostředek terénního výzkumu a tím přispívá i ke zdravému životnímu stylu. V terénní výuce přitom nejde jen o získávání kvantitativních ukazatelů z terénního výzkumu, ale zejména o vnímání určitého místa i z jeho kvalitativní stránky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v terénu;
- sbírat, uspořádat a hodnotit údaje o území;
- zpracovat komplexní geografickou charakteristiku území;
- připravit vlastní aktivity pro terénní výuku.
Osnova
  • Ověření různých typů venkovních aktivit zaměřených na jednotlivé tématické okruhy výuky geografie a dalších věd nebo společenských témat. Školení se koná v Jedovnicích na odborném pracovišti. Aktivity jsou zaměřeny na následující: 1. Naučit se, jak pracovat z geografickou charakteristikou malé oblasti. 2. Naučit se používat tyto geografické dovednosti v terénu: - Práce s kompasem a s různými druhy map, leteckých snímků a ortofotomap; - Vyhodnocování různých situací na základní mapě 1:10 000; - Tvorba výškového profilu a délka trasy z turistických map; - Zakreslení trasy do tematických map a konfrontace s realitou; - Tvorba a popis panoramatického náčrtu; - Srovnání změn v krajině pomocí historických a současných leteckých fotografií a konfrontace s realitou; - Sledování změn počasí; - Vytvoření fotodokumentace; - Práce s přírodními materiály; 3. Hledání nových vhodných činností, při kterých žáci mohou trénovat výše uvedené charakterizované dovednosti. 4. Vytváření pracovních listů a dalších materiálů.
Literatura
    povinná literatura
  • HOFMANN, E., MÍSAŘOVÁ, D., HERCIK, J. Interdisciplinární terénní výuka. http://civ.upol.cz/soubory/vystupy/teorie/Hofmann_et_al_2014.pdf
  • HOFMANN, Eduard. Integrované terénní vyučování. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 1 sv. ISBN 8073150549. info
    neurčeno
  • KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Orientace v přírodě. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 96 s. Vydání 1. ISBN 978-80-210-4715-0. info
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
Bloková výuka. Zpracování projektů.
Informace učitele
Podrobné požadavky a literatura aktualizovány ve studijních materiálech. Termín terénní výuky je zpravidla v týdnu před zahájením výuky. Aktuální stav všech forem terénní výuky, které katedra geografie PdF MU garantuje je uveden komplexně na informační nástěnce 2. patro / Po 7 vedle učebny 5.a a na webových stránkách katedry jeden semestr před zahájením výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.