DGC002 Odborná aktivita v oboru

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti průběžně plnili dílčí odborné aktivity související se studiem (studijní, publikační i výukové aktivity, případně psaní grantových žádostí a domácí i zahraniční studijní i výzkumné pobyty). Studijní povinnosti budou po dohodě se školitelem specifikovány v individuálním studijním plánu.
Výstupy z učení
Postupně se enkulturuje do odborné komunity. Studijní povinnosti budou po dohodě se školitelem specifikovány v individuálním studijním plánu.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
individuální konzultace, prezentace
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
Podrobnosti ke splnění předmětu určuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce a proaktivita studenta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.