DGC002 Odborná aktivita v oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti průběžně plnili dílčí odborné aktivity související se studiem: studijní, publikační i výukové aktivity, účast na odborných přednáškách a workshopech, případně psaní grantových žádostí a domácí i zahraniční studijní i výzkumné pobyty.
Výstupy z učení
Postupně se enkulturuje do odborné komunity.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel ve spolupráci s předsedou oborové rady studijního programu.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
individuální konzultace, prezentace, semináře, workshopy
Metody hodnocení
Kolokvium. Školitel ve spolupráci s předsedou oborové rady může požadovat povinnou účast na vybraných akcích (typicky se jedná o účast na konferencích, o účast na tzv. geografických středách - workshopech a přednáškách určených primárně pro doktorské studenty, případně na akcích postdoktorandské školy apod.).
Informace učitele
Podrobnosti ke splnění předmětu určuje školitel ve spolupráci s předsedou oborové rady. Předpokládá se však samostatná práce a proaktivita studenta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.