RJ1017 Syntax ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1017/KombiPred01: Pá 29. 9. 8:00–9:50 učebna 2, Pá 13. 10. 8:00–9:50 učebna 2, Pá 10. 11. 8:00–9:50 učebna 2, Pá 24. 11. 8:00–9:50 učebna 2, O. Truhlářová
RJ1017/PrezPred01: každé sudé pondělí 12:00–13:50 učebna 2, O. Truhlářová
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1-B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o syntaktickém systému ruského jazyka. Důraz je kladen na stavbu jednoduché věty a souvětí v porovnávacím plánu rusko-českém.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-popsat syntaktický systém současné ruštiny;
-vysvětlit rozdíly ve struktuře vět a souvětí v ruštině a češtině;
-prakticky aplikovat nabyté znalosti;
-zdokonalit se v písemném a ústním projevu.
Osnova
 • 1. Předmět syntaxe. Syntaktické jednotky: slovní spojení a věta.
 • 2. Druhy vět dle komunikačního záměru. Věta holá a rozvitá. Věta kladná a záporná.
 • 3. Hlavní větné členy: podmět a přísudek.
 • 4. Rozvíjející větné členy: přívlastek a přístavek.
 • 5. Předmět. Přímý a nepřímý předmět. Doplněk.
 • 6. Příslovečné určení: klasifikace, způsoby vyjádření.
 • 7. Jednočlenné věty a jejich klasifikace.
 • 8. Souvětí. Obecná charakteristika.
 • 9. Typy souřadných souvětí.
 • 10. Typy podřadných souvětí.
 • 11. Bezespoječné souvětí. Souvětí s různými typy syntaktických vztahů.
 • 12. Základní rozdíly v syntaktickém systému ruštiny a češtiny.
Literatura
  povinná literatura
 • VALGINA, Nina Sergejevna. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke. Moskva: Logos, 2003, 302 s. ISBN 5940100929. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
  doporučená literatura
 • KARDANOVA, M.A. Russkij jazyk. Sintaksis. Moskva: Nauka, 2009
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004, 540 s. ISBN 5887440503. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003, 703 s. ISBN 5710774308. info
 • CHIMIK, Vasilij Vasil‘jevič. Praktičeskij sintaksis russkogo jazyka : učebno-metodičeskoje posobije dlja inostrannych učaščichsja. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2001, 92 s. ISBN 5865472054. info
 • Sovremennyj russkij jazyk :fonetika, leksikologija, slovoobrazovanije, morfologija, sintaksis. Edited by Lev Aleksejevič Novikov. 2. izd., ispravlennoje i dop. Sankt-Peterburg: Lan', 1999, 854 s. ISBN 5-8114-0128-0. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990, 149 s. ISBN 8021002042. URL info
Výukové metody
Přednáška.
Pravidelná příprava na hodiny.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z probírané látky (terminologie, teorie a praktický rozbor).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory v IS:

Dril "Syntaktická terminologie" https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162

Dril "Syntaktická terminologie 2" https://is.muni.cz/auth/dril/manage?akce=show_ucebnice;ucebnice_id=28650

Odpovědník „Typy přísudků“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Typy_prisudku.qref

Odpovědník „Určování větných členů“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Urcovani_vetnych_clenu.qref
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.