AEB_A06b Základy studia archeologie středověku a novověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Peter Milo (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dr. phil. Peter Milo
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 M12
Předpoklady
Předchozí absolvování předmětů AEB_A01 Úvod do studia archeologie je výhodou, není ale podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit současný stav poznání archeologie středověku a novověku. V průběhu kurzu budou studentům prezentována vybraná témata týkající se dané problematiky. Paralelně budou prezentovány jednotlivé historické etapy od konce období stěhování národů až po 20. století a jejich odraz v archeologických a historických pramenech. Historická linie poznání bude přímo konfrontována s archeologickými nálezy a jejich výpovědní hodnotou. Poukáže se na interpretační shody i rozdíly obou oborů. Hlavní snahou je porozumět historickým souvislostem tohoto období. Důležitým cílem kurzu je ale také přímé zapojení studentů do úvah při výkladu historického vývoje i konkrétních událostí a jejich odrazu v archeologických pramenech. Pozornost bude věnována otázkám, jako jsou např. přelomové historické události, vojenství, obraz elit, společenský vývoj, denní život, smrt atd.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní rysy jednotlivých vývojových period středověku až novověku
- popsat klíčové otázky současného výzkumu středověku a novověku
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti archeologie
- porovnat rozdíly historických a archeologických interpretací
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu pro jednotlivé historicko-archeologické otázky
Osnova
 • 1. Historické události a jejich odraz v archeologických pramenech doby stěhovaní národů: 5. století
 • 2. Historické události a jejich odraz v archeologických pramenech doby stěhovaní národů: 6. století
 • 3. Etnogeneze Slovanů a chronologie raného středověku. Dostupnost, charakter, hodnota, analýza a interpretace pramenů.
 • 4. Avaři, Frankové, Bavoři a Maďaři. Neslovanské etnika v písemných a archeologických pramenech a jejich kulturní, politický a společenský obraz.
 • 5. Funerální praktiky a náboženská víra raného středověku.
 • 6. Od rurálních sídlišť k mocenským centrům. Společnost raného středověku, její struktura a vývoj.
 • 7. Mladohradištní období: vývoj sídelní struktury, společnosti a ekonomiky, jejich archeologický projev.
 • 8. Vrcholný středověk: transformace 13. století a jejich archeologický projev.
 • 9. Pozdní středověk: stabilizace a krize společnosti, změny v sídelních strukturách.
 • 10. Dlouhý pozdní středověk - přeměny na počátku novověku.
 • 11. Společnost, krajina a architektura - hospodářský rozkvět do 30- leté války.
 • 12. 17.-18. století: proměny společnosti, hospodářství, krajiny a projev válečných konfliktů.
Literatura
  povinná literatura
 • Archaeology versus history - history versus archaeology, or, How to get to know the Middle Ages? Edited by Michał Brzostowicz - Maciej Przybył - Dariusz Andrzej Sikorski. Poznań: Poznańskie Towarzystvo Przyjaciół Nauk, 2012. 238 stran. ISBN 9788376541976. info
 • GREENE, Kevin a Tom MOORE. Archaeology : an introduction. 5th ed. London: Routledge, 2010. xvii, 394. ISBN 9780415496391. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
 • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Edited by Franco Alessio. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 8070215453. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s., fo. ISBN 80-7049-022-5. info
  doporučená literatura
 • Archaeology and memory. Edited by Dušan Borić. Oakville, Conn.: David Brown Book Co., 2010. 210 p. ISBN 9781842178126. info
 • Život středověkého člověka od kolébky do hrobu : mezinárodní konference archeologie středověku : Pardubice, 21.-25. září 2009. Edited by Zdeněk Měřínský - Pavel Kouřil. Brno: Masarykova universita. Filosofická fakulta. Ústav archeologie a muzeologie, 2010. 510 s. ISBN 9788021052727. info
 • UNGER, Josef. Archeologie středověku. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, 2008. 55 s. Materiály pro studium archeologie, 4. sv. ISBN 978-80-7041-766-9. info
 • BAHN, Paul G. Archaeology : theories, methods, and practice : with over 550 illustrations. Edited by Colin Renfrew. 2nd ed. London: Thames and Hudson, 1996. 608 s. ISBN 0500278679. info
 • HAYDEN, Brian. Archaeology : the science of once and future things. New York: W.H. Freeman and Company, 1993. x, 484. ISBN 0716723077. info
Výukové metody
teoretická příprava formou prezentací s mapami, obrázky a modelacemi
Metody hodnocení
zkouška
Požadavky na studenta:
1. četba doporučené literatury
2. orientace v klíčových otázkách současného výzkumu středověku až novověku
Informace učitele
Podrobné seznamy literatury k jednotlivým okruhům a další studijní podklady budou dodány v rámci výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A06b