AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Tereza Zemancová, DiS. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 VP
Předpoklady
Povinný kurz bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na konzervaci, restaurování, evidenci a zpracování archeologického materiálu. V teoretické části se studenti seznámí s technologiemi a materiály. V semináři získají studenti potřebné znalosti a dovednosti při primárním ošetření archeologických nálezů, především keramiky a kovových artefaktů. Studenti musí zvládnout základní postupy konzervace archeologických nálezů keramiky a přidružených materiálů (čištění, lepení, doplňování aj.).
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- rozpoznat druh keramické hmoty a způsob jejího zpracování druh výpalu, druh výzdoby a postup aplikace;
- kompletovat a čistit fragmenty, inventarizovat, evidovat, lepit a doplňovat fragmenty;
- identifikovat druh kovu a vhodný postup konzervace.
Osnova
 • Teoretická část:
 • a) technologie a materiály keramiky (druhy keramických materiálů, plastické a neplastické materiály, způsoby vytváření, dekorování a závěrečná úprava, pálení keramiky)
 • b) technologie a materiály kovů
 • c) další materiály organické a neorganické
 • d) zpracování archeologických nálezů (péče o archeologické nálezy, uskladnění, systematizace, inventarizace, třídění, evidence objektů)
 • e) konzervování a restaurování archeologických nálezů (pojmy, metody konzervace a restaurování)
 • f) možnosti průzkumu archeologických nálezů
 • Praktická část:
 • g) zpracování keramických fragmentů - práce v laboratoři (kompletace, čištění fragmentů, konzervační techniky, inventarizace, evidence, lepení, doplňování)
 • h) keramické techniky - práce v keramické dílně (výroba a stavění pomocí keramických válečků, technika výroby drobných plastik, dekorativní techniky za syrova, experimenty s výpalem)
 • i) návštěva odborného konzervátorského pracoviště
Literatura
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Edited by Petra Štefcová. Vydání druhé. 62 stran. ISBN 8070361298. info
 • ACTON, L., SMITH, N.: Practical Ceramic Conservation, The Press Ltd Ramsbury 2003, 128 s., ISBN: 1861264836
 • WEIβ, G.: Keramik Lexikon, Praktisches Wissen griffbereit, , Haupt Verlag Bern.Stuttgart.Wien 2003, ISBN 3-258-05871-7
 • SELUCKÁ, A., GROSSMANOVÁ, H., MAZÍK, M.: Preventivní konzervace: moderní postupy a technologie, metodická příručka vydaná Jihomoravským krajem a technickým muzeem v rámci projektu „Porta culturae“, Brno 2014, 57 s.
 • Kolektiv autorů: Výkladový slovník z oborů keramiky, žáruvzdorných materiálů, skla a maltovin. Vyd. 1. ČSVTS- Silikátová společnost České republiky, Praha 2002, ISBN 80-02-01504-5
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů : ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2011. 648 s. ISBN 9788086413709. info
 • RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Aventinum, 2007. 216 s. ISBN 9788086858456. info
 • KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Larus press servis, 2002. 109 s. ISBN 80-86234-28-2. info
 • BUYS, Susan a Victoria OAKLEY. The conservation and restoration of ceramics. Repr. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. ix, 243. ISBN 0750632194. info
Výukové metody
Praktická práce s archeologickým materiálem v laboratoři.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za práci na semináři. Podmínkou je splněná účast na výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Jedna seminární skupina - max 10 studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.