AEB_A16c Geofyzikální metody v archeologii

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Peter Milo (přednášející)
Garance
doc. Dr. phil. Peter Milo
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 M22
Předpoklady
Předmět je součástí povinně volitelného Bloku přírodovědných předmětů. Doporučuje se studentům splnit v prvních ročnících bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu budou představeny všechny dostupné geofyzikální metody používané v archeologii. Studenti se seznámí s možnostmi využití geofyzikální prospekce v závislosti na specifických podmínkách, se kterými se lze při archeologickém bádání setkat. Kurz bude probíhat formou přednášek, kde budou prezentovány principy a metodika v teoretické rovině i formou praktického terénního cvičení. Na konci kurzu bude student schopen použít získané informace při rozhodování o možnosti aplikace geofyzikálního průzkumu v reálných situacích a také samostatně provést některé základní geofyzikální měření.
Cílem je příprava na přímé zapojení studentů do stávajících výzkumných týmů ÚAM, kde získají přímé zkušenosti na všech úrovních archeologického výzkumu a průzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen samostatně řešit následující úkoly při archeogeofyzikální prospekci:

Stanovení metody prospekce
Stanovení metodiky průzkumu
Terénní průzkum
Zpracování dat
Interpretace výsledků
Výběr další vhodné metody pro průzkum
Osnova
 • 1. Vymezení geofyziky
 • 2. Geofyzikální metody a postupy
 • 3. Geofyzikální bádání v archeologii
 • 4. Konkrétní příklady archeogeofyzikální prospekce
 • 5. Praktické měření v terénu na vybraných lokalitách
 • 6. Vyhodnocení a interpretace dat
Literatura
  povinná literatura
 • KUNA, Martin. Non-destructive archaeology :theory, methods and goals. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 555 s. ISBN 8020012168. info
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 8020007806. info
 • HAŠEK, Vladimír a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Geofyzikální metody v archeologii na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991. 190 s. ISBN 8085048337. info
Výukové metody
přednášky, praktické měření v terénu
Metody hodnocení
Hlavním požadavkem pro absolvování kurzu je účast na teoretických přednáškách a minimálně jednom praktickém cvičení. Jako alternativa bude poskytnuta možnost absolvovat písemní test a ústní zkoušku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A16c