AED_A02c Referát na doktorském semináři III

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
jednorázový příspěvek na semináři. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Povinný předmět doktorského studia. Každý student ve třetím nebo nejpozději čtvrtém ročníku představí závěry své disertační práce za účasti školitele na doktorském semináři. Doporučuje se současně zapsání předmětu Doktorský seminář.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia prezentuje závěry své disertační práce.
Výstupy z učení
Student/ka doktorského studia bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat metody, které byly využity při zpracování zadaného vědeckého tématu;
- vést kultivovanou diskusi a obhajovat svá odborná stanoviska;
- představit výsledky vlastní práce.
Osnova
 • Každý student/ka doktorského studia archeologie přednese referát k závěrům své disertační práce v rámci společných doktorandských seminářů.
Literatura
  povinná literatura
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 318 s. ISBN 9788073802448. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
  doporučená literatura
 • Between dirt and discussion : methods, methodology, and interpretation in historical archaeology. Edited by Steven N. Archer - Kevin M. Bartoy. New York: Springer, 2006. xiv, 235. ISBN 0387342184. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
 • BAHN, Paul G. Archaeology : theories, methods, and practice : with over 550 illustrations. Edited by Colin Renfrew. 2nd ed. London: Thames and Hudson, 1996. 608 s. ISBN 0500278679. info
Výukové metody
Je očekáván standardní příspěvek na vědeckém fóru, max. 20 minut prezentace + cca 10 min. diskuze.
Metody hodnocení
Za úspěšné ukončení předmětu se považuje přednesení referátu v odpovídající kvalitě a formě (standardní příspěvek na vědeckém fóru, max. 20 minut prezentace + cca 10 min. diskuze). Zápočet uděluje tajemník pro doktorské studium.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AED_A02c