AED_A04b Speciální přednáška II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
6 bloků přednášek za semestr. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:00–20:40 M21
Předpoklady
AED_A04a Speciální přednáška I
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit specializované znalosti studentů doktorského studia a seznámit je s aktuálními tématy současné vědy, tak aby disertační práce byla zasazena do současného vědeckého diskurzu.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- definovat a využít současné vědecké poznatky v oblasti archeologie;
- tvůrčím způsobem řešit závažné vědecké otázky, rozvíjet metodologické postupy;
- definovat teoretické modely;
- vést kritickou vědeckou diskusi.
Osnova
  • V rámci předmětu je realizován cyklus speciálních přednášek předních zahraničních i tuzemských odborníků.
Literatura
  • Doporučená liteatura k vybrané přednášce
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na přednáškách. V rámci jednoho semestru se uskuteční cca 5-7 přednášek (zpravidla středa v podvečerních hodinách). Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba alespoň čtyři účasti za semestr.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.