AED_A09 Zahraniční studijní pobyt, projekt

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
minimální délka pobytu je 1 celý měsíc. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět doktorského studia povinný pro presenční studium. Jako zahraniční studijní stáž bude uznán pobyt na univerzitě nebo vědeckém/odborném pracovišti v zahraničí přesahující 30 dnů (bez přerušení pobytu) nebo účast na mezinárodním projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem stáže je podpořit mobilitu studentů a získávání zkušeností na pracovištích v zahraničí.
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti z jiného vědeckého prostředí.
Osnova
  • Aktivní příprava na vědeckou práci. Studijní neb pracovní stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus, jiné po dohodě s pracovištěm (garantem stáže).
Literatura
    doporučená literatura
  • Literatura podle zaměření pobytu.
  • Get set for study abroad. Edited by Thomas Barron. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. vii, 188 p. ISBN 0748620303. info
    neurčeno
  • BAHN, Paul G. Jak blufovat v archeologii. Translated by Hana Březáková. 1. vyd. Praha: Talpress, 1995. 62 s. ISBN 8085609711. info
Výukové metody
Zahraniční studijní nebo pracovní stáž
Metody hodnocení
Předmět bude uznán po absolvování zahraničního studijního pobytu na základě odevzdání Learning Agreementu nebo vypracované zprávy o pobytu v rozsahu 2000 znaků.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.