AJ69010 Praktické a technické aspekty překladu

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 G22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jednosemestrální povinný seminář pro studenty magisterského programu Překladatelství, zaměřený na praktické aspekty povolání překladatele a na nástroje užívané při překládání, od tradičních po nejnovější. Výuka zahrnuje efektivní využívání internetu za účelem získávání informací, jak faktických, tak jazykových, je založena na zkušenostech učitelů-překladatelů, získaných doma i v zahraničí. Bude zdůrazněna nutnost spolupráce překladatelů a používání nejnovějších technických vymožeností. Studenti se seznámí s některými organizacemi, v nichž se sdružují překladatelé a získají užitečné informace a doporučení pro začínající překladatele na volné noze.
Osnova
 • Úvod – jak se stát překladatelem Jazykové slovníky a příručky – knižní publikace (dle jazykové kombinace) Práce s počítačem, základy psaní na počítači (ELF: Academic Typing) Elektronické slovníky a další informační zdroje na CD Online slovníky a informační zdroje Korpusy a jejich využití pro překlad do cizího jazyka ČNK, InterCorp a další zdroje (Pravidla českého pravopisu atd.) Sketch engine (příklady využití) Internet pro překladatele – práce s vyhledávači BootCat – získávání terminologie z textů na webu Nástroje pro překlad podporovaný počítačem – přehled, srovnání Revize a korektury Spolupráce s kolegy-překladateli, organizace práce, duševní hygiena
Literatura
 • ROBINSON, Douglas. Becoming a translator : an accelerated course. London: Routledge, 1997. xi, 330. ISBN 0415148618. info
 • JANATA, Petr. Překládáme do angličtiny. Příručka pro překladatele odborných textů. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1999. 192 s. ISBN 80-7238-052-4. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Praha: Pražská imaginace, 1997. 460 s. ISBN 8071101834. info
 • HLADKÝ, Josef. Nové anglické slovníky. Časopis pro moderní filologii, Praha: ÚJČ AV ČR, 2002, roč. 84, č. 2, s. 99-106. ISSN 0862-8459. info
 • DRÁPELA, Martin. Dva anglické slovníky na CD-ROM. philologica.net, Opava: The Vilém Mathesius Society, 2004. ISSN 1214-5505. http://philologica.net/studia/20040204204000.htm info
 • NENADÁL, Libor. Grafické uživatelské rozhraní pro práci s překladovými a výkladovými slovníky. Brno, 2003. v, 36 s. +. info
 • BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK a Pavel RYCHLÝ. WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators. In Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo: The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway), 2006. s. 247-252, 252 s. ISBN 82-7368-294-3. URL info
 • BOWKER, Lynne a Jennifer PEARSON. Working with specialized language : a practical guide to using corpora. London: Routledge, 2002. xiii, 242. ISBN 0415236991. info
 • URBANOVÁ, Ludmila. Czech - English Parallel Electronic Corpus (ČAPEK). In PALC (Practical Applications in Language Corpora). Polsko: Univerzita v Lódži, 1999. info
 • Parallel text processing :alignment and use of translation corpora. Edited by Jean Véronis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. xxiii, 402. ISBN 0-7923-6546-1. info
 • LAVIOSA, Sara. Corpus-based Translation Studies. Theory, findings, applications. Amsterdam & New York: Rodopi, 2002. 138 s. ISBN 9042014873. info
 • SINCLAIR, John McHardy. Corpus, concordance, collocation. Edited by Ronald Carter. Oxford: Oxford University Press, 1991. xviii, 179. ISBN 0194371441. info
Výukové metody
Semináře v počítačové učebně - každý týden, práce na projektech ve skupinách.
Metody hodnocení
Seminář bude ukončen kolokviem. Účast na seminářích je povinná.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=894
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/AJ69010