AJL11613 Czenglish A

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (přednášející)
Christopher Adam Rance, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJL11613/01: St 16:00–17:40 G32, S. Kalová, Ch. Rance
AJL11613/10: St 18:00–19:40 G32, S. Kalová, Ch. Rance
Předpoklady
AJL01002 Anglický jazyk II
AJL01002 AJ01002
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zaměřit se na problematické oblasti způsobené vlivem mateřského jazyka na osvojení angličtiny, zvláště v oblasti slovní zásoby a gramatiky. Kurz se rovněž zabývá analýzou a procvičováním vybraných témat pokročilé gramatiky. Kurz bude probíhat smíšenou formou, kombinací kontaktní výuky a e-learningu. Studenti budou mít příležitost aktivně přispět k obsahu kurzu přípravou a předvedením úkolu založeného na problematických jazykových položkách a/nebo vybraných tématech pokročilé gramatiky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- získat povědomí o hlavních problematických oblastech a rozdílech mezi českou a anglickou gramatikou a slovní zásobou;
- identifikovat hlavní obtíže, s nimiž se čeští a slovenští mluvčí angličtiny potýkají;
- odstranit většinu rysů negativního vlivu mateřského jazyka ze svého jazykového projevu v angličtině
Osnova
 • Úvodní setkání: sylabus, cíle a požadavky kurzu
 • Determinativa.
 • Větné druhy a výrazy pro množství.
 • Přítomné časy.
 • Život.
 • Modální slovesa I.
 • Vzdělání, kreativita a mysl.
 • Kondicionály.
 • Interakce.
 • Věty a pořádek slov.
 • Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • SPARLING, Thomas Donald. English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: SPN, 1992. 250 s. ISBN 80-04-25969-3. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed., New international s. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxx, 653. ISBN 9780194420969. info
 • HEWINGS, Martin. Grammar for CAE and proficiency with answers : self-study grammar reference and practice. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. viii, 296. ISBN 9780521713757. info
Výukové metody
kontaktní výuka každý týden
e-learning
skupinový projekt
přispěvky k obsahu kurzu
samostudium
Metody hodnocení
Studenti budou hodnoceni na základě své práce v průběhu celého semestru, konkrétně takto:
- na základě aktivity v hodinách
- podle absolvovaných cvičných testů
- na základě skupinového projektu, zaměřeného na vybraný problém interference mateřského jazyka, češtiny nebo slovenštiny, na angličtinu
na základě výsledků 2 testů, v polovině a na konci semestru
- na základě příspěvku ´Czenglish ´problémů do sdíleného fóra
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AJL11613