AJL01002 Anglický jazyk II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Alena Gašparovičová (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Hallová (cvičící)
Mgr. Yurii Chybras (cvičící)
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (cvičící)
David Edward Musk (cvičící)
Mgr. Lenka Pospíšilová (cvičící)
Christopher Adam Rance, M.A. (cvičící)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Simona Kalová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
AJL01001 Anglický jazyk I
AJL01001 Anglický jazyk I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Sylabus je založen na rozvoji řečových dovedností a kurz připravuje studenty na používání obecné i akademické angličtiny. Součástí kurzu jsou:
- diskuse a komunikační aktivity na podnětná a aktuální témata, které studentům pomohou zlepšovat řečovou dovednost mluvení
- videonahrávky s úkoly zaměřené na zlepšování porozumění v cílovém jazyce, využívající současný jazyk v reálném kontextu
- základy akademického psaní, včetně modelových odpovědí, užitečné techniky plánování psaní a písemné úkoly se stupňující se obtížností
- cvičení na rozvoj slovní zásoby, zaměřené zejména na akademický jazyk, kritické myšlení a techniky ke zlepšení výkonu v akademické oblasti
- prezentace a procvičování pokročilých gramatických jevů
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- aktivně používat slovní zásobu, idiomatická spojení a kolokace v rozsahu probíraných tématických okruhů;
- zvládnout porozumění komplexním gramatickým strukturám a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu;
- aplikovat osvojené jazykové prostředky a dovednosti přiměřeně dané komunikační situaci
Osnova
 • SKILLFUL 4: Reading and Writing (RW: Units 6-10); Listening and Speaking (LS: Units 6-10)
 • WEEK 1 Introduction to the course: ice-breaking activities, classroom rules, presenting the course in Elf, syllabus, aims and requirements of the course, exam information. U6: Kitchen rehab (RW); Chess and memory (LS)
 • WEEK 2 UNIT 6 - BEHAVIOUR (RW):
 • Reading: Identifying in-text referencing, cause and effect; Vocabulary: using and practising consequence phrases; Grammar: using inverted conditionals and imagined past; Writing: using and practising anaphoric and cataphoric referencing.
 • WEEK 3 UNIT 6 - BEHAVIOUR (LS):
 • Listening: practising concurrent note-taking and listening, learning to follow abstract argumentation; Vocabulary: using phrases for navigating from one question to another; Grammar: improving indirect questions; Speaking: learning to follow abstract argumentation
 • WEEK 4 UNIT 7 - EXPANSE (RW):
 • Reading: identifying connections and persuasion techniques; Vocabulary: using and practising adjective and noun collocations; Grammar: using and practising nominal clauses; Writing: paraphrasing.
 • WEEK 5 UNIT 7 - EXPANSE (LS):
 • Listening: learning to identify patterns in lectures; Vocabulary: using phrases to describe visuals; Grammar: practising impersonal passive structures; Speaking: learning to use visual data in spoken contributions.
 • WEEK 6 REVISION: UNITS 6 AND 7; MID-TERM TEST
 • WEEK 7 UNIT 8 - CHANGE (RW):
 • Reading: identifying concepts and theories; Vocabulary: using and practising academic phrases; Grammar: using and practising participle clauses; Writing: report writing.
 • WEEK 8 UNIT 8 - CHANGE (LS):
 • Listening: listening to improve understanding of non-standard accents and rapid speech; Vocabulary: reviewing and expanding vocabulary for managing discussions; Grammar: practising past modals in conditionals; Speaking: reviewing and improving asking questions.
 • WEEK 9 UNIT 9 - FLOW (RW):
 • Reading: identifying commentary on evidence; Vocabulary: using and practising verb and noun collocations; Grammar: using and practising verb patterns; Writing: commenting on sources, a problem and solution essay.
 • WEEK 10 UNIT 9 - FLOW (LS):
 • Listening: listening to improve understanding of idioms, and making estimates or hypotheses; Vocabulary: reviewing and expanding vocabulary for describing conditions; Grammar: understanding of complex ordering of past events; Speaking: using transitions to make your presentations flow smoothly.
 • WEEK 11 UNIT 10 - CONFLICT (RW):
 • Reading: identifying the function of in-text references; Vocabulary: using and practising adverbs of stance; Grammar: using and practising subordinating conjunctions; Writing: writing a reference list, an argumentative essay.
 • WEEK 12 UNIT 10 - CONFLICT (LS):
 • Listening: learning to cope with different lecture styles; Vocabulary: reviewing and expanding vocabulary for describing behaviour; Grammar: practising a range of adverbs to modify statements; Speaking: learning the principles and structure of formal debates.
 • WEEK 13 REVISION: UNITS 8, 9 AND 10; FINAL TEST
Literatura
  povinná literatura
 • PATHARE, Emma a Gary PATHARE. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education, 2018, 190 stran. ISBN 9781380010827. info
 • WARWICK, Lindsay a Louis ROGERS. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education, 2018, 190 stran. ISBN 9781380010889. info
  doporučená literatura
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 60 s. ISBN 0521597765. info
 • GRAVER, B. D. Advanced English practice. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 1986, 320 stran. ISBN 0194321819. info
 • ASPINALL, Patricia a Annette CAPEL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. New ed. Oxford: Oxford University Press, 1999, 206 s. ISBN 0194534278. info
 • GUDE, Kathy. Advanced listening and speaking CAE. Oxford: Oxford University Press, 1998, 152 s. ISBN 0194533476. info
 • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994, viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, x, 350. ISBN 052143680X. info
Výukové metody
online ZOOM semináře, e-learning, samostudium
Metody hodnocení
Hodnocení:
- 2 postupové testy administrované na počítači, v polovině a na konci semestru, požadovaný průměrný výsledek je 70 %. Zvládnutí těchto testů slouží jako prerekvizita pro závěrečnou zkoušku.
- závěrečná zkouška, skládající se z písemné části (test na porozumění čtenému, test gramatických a lexikálních struktur) a ústní části. V každé ze dvou částí zkoušky musí student dosáhnout alespoň 65 % (více podrobností viz níže).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2452
Students are advised to study regularly.
The Final Examination: English proficiency examination (written and oral) 100 points 1 The written part of the proficiency examination 75 points a) Use of English b) Reading comprehension 2 The oral part of the proficiency examination 25 points The examination is taken by pairs of candidates. Format: 1. (3’) Two-way social interaction (A–B) 2. (4’) Individual long turns based on visual materials (A, B) 3. (2’) Individual focus on vocabulary (A, B) 4. (3’) Two-way collaborative task (A–B) 5. (4’) Three-way discussion (I–A, I–B, A–B)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.