AJL01002 Anglický jazyk II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: PZk, z.
Vyučující
Mgr. Dominika Dovčíková (cvičící)
PhDr. Simona Kalová (cvičící)
Christopher Adam Rance, M.A. (cvičící)
Mgr. Vladimir Srebnitskiy (cvičící)
Mgr. David Špetla (cvičící)
Mgr. Tereza Šplíchalová (cvičící)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (cvičící)
Margarethe Clare Unger, B.A. (cvičící)
Mgr. Iveta Žákovská (cvičící)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJL01002/01: St 18:00–19:40 G02, Ch. Rance
AJL01002/02: St 18:00–19:40 C31, I. Žákovská
AJL01002/03: Po 8:00–9:40 G02, D. Dovčíková
AJL01002/04: Po 8:00–9:40 C31, M. Unger
AJL01002/05: Út 18:00–19:40 G02, V. Srebnitskiy
AJL01002/06: Út 18:00–19:40 G21, T. Šplíchalová
AJL01002/07: Po 12:00–13:40 G21, S. Kalová
Předpoklady
AJL01001 Anglický jazyk I
AJ01001 Anglický jazyk I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Kurz je zaměřen jak na jazykové prostředky, tak na jazykové dovednosti. Součástí kurzu jsou:
- diskuse a komunikační aktivity, které studentům pomohou zlepšovat schopnost se dobře domluvit
- poslechová cvičení (úkoly zaměřené na zlepšování porozumění)
- procvičování jazykových funkcí v různých situacích
- představení a procvičování pokročilých gramatických jevů
- rozšiřování slovní zásoby
- procvičování idiomů a slovních spojení (kolokací)
Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- aktivně používat slovní zásobu, idiomatická spojení a kolokace v rozsahu probíraných tématických okruhů
- prokázat schopnost porozumět komplexním gramatickým jevům a aplikovat je v mluveném i psaném projevu
- aplikovat osvojené jazykové prostředky a jazykové dovednosti přiměřeně dané komunikační situaci
- složit zkoušku z anglického jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků
Osnova
 • 1 Podmínkové věty - U 11
 • 2 Náhoda - U 12 / Příroda a životní prostředí
 • 3 Vyjadřování hypotetických situací - U 13 / Nakupování
 • 4 Množství a peníze- U 14 / Sport
 • 5 Přídavná jména a příslovce - U 15 / Dovolená a cestování
 • 6 Postupový test 3, týdny 1-5
 • 7 Materiály a stavebnictví - U 16 / Město a venkov
 • 8 Vedlejší věty - U 17 / Lidské tělo
 • 9 Reakce a zdraví - U 18 / Zdraví a nemoci
 • 10 Souvětí - U 19 / Kultura
 • 11 Moc a sociální problematika - U 20 / Moderní společnost
 • 12 Souhrnné opakování, týdny 1-11
 • 13 Postupový test 4, týdny 6-10
Literatura
  povinná literatura
 • Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve: Destinations C1&C2), Macmillan 2007, ISBN 978-0-230-03540-9
 • FICTUMOVÁ, Jarmila. Angličtina: Konverzace pro pokročilé.Topic-based Vocabulary for Advanced Learners. druhé upravené. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. 303 s. ISBN 978-80-87029-40-4. učebnice info
  doporučená literatura
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 274 s. ISBN 8004259693. info
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994. viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
 • GRAVER, B. D. Advanced English practice. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 1986. 320 stran. ISBN 0194321819. info
 • GUDE, Kathy. Advanced listening and speaking CAE. Oxford: Oxford University Press, 1998. 152 s. ISBN 0194533476. info
 • ASPINALL, Patricia a Annette CAPEL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. New ed. Oxford: Oxford University Press, 1999. 206 s. ISBN 0194534278. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners : coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 74 s. ISBN 052159779X. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 60 s. ISBN 0521597765. info
Výukové metody
semináře, e-learning, samostudium
Metody hodnocení
Hodnocení:
- průběžné písemné testy na počítači na procvičování slovní zásoby
- 2 postupové testy administrované na počítači, v polovině a na konci semestru, požadovaný průměrný výsledek je 65 %. Zvládnutí těchto testů slouží jako prerekvizita pro závěrečnou zkoušku.
- závěrečná zkouška, skládající se z písemné části (test na porozumění čtenému, test na porozumění slyšenému, test gramatických a lexikálních struktur) a ústní části. V každé ze dvou částí zkoušky musí student dosáhnout alespoň 65 % (více podrobností viz níže).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2452
Students are advised to take weekly tests in ELF (Vocabulary).
The Final Examination: English proficiency examination (written and oral) 100 points 1 The written part of the proficiency examination 75 points a) Use of English b) Reading comprehension c) Listening comprehension 2 The oral part of the proficiency examination 25 points The examination is taken by pairs of candidates. Format: 1. (3’) Two-way social interaction (A–B) 2. (4’) Individual long turns based on visual materials (A, B) 3. (2’) Individual focus on vocabulary (A, B) 4. (3’) Two-way collaborative task (A–B) 5. (4’) Three-way discussion (I–A, I–B, A–B)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AJL01002