EN

Katedra anglistiky a amerikanistiky

logo Filozofická fakulta Katedra anglistiky a amerikanistiky
14211023 KAA Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryJeffrey Alan Vanderziel, B.A.
zástupce vedoucího katedrydoc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace