AJL04003 Úvod do literatury II (seminář)

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Nela Hachlerová (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mariia Kokh (přednášející)
Mgr. Nora Júlia Levická (přednášející)
Mgr. Lenka Pospíšilová (přednášející)
Mgr. Veronika Vargová, BA (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJL04003/01: každou lichou středu 12:00–13:40 G31, N. Hachlerová
AJL04003/02: každou lichou středu 16:00–17:40 G32, V. Vargová
AJL04003/03: každé liché pondělí 16:00–17:40 G32, L. Pospíšilová
AJL04003/04: každou lichou středu 14:00–15:40 J21, N. Levická
AJL04003/05: každé liché pondělí 10:00–11:40 J21, M. Kokh
Předpoklady
AJL04001 Úvod do literatury I && NOW ( AJL04002 Úvod do literatury II předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz je vyučován v angličtině.
Tento kurz sestává ze seminářů (navazujících na přednášky v kurzu AJ04002), které studentům představují literární výzkum a analyzu. Zatímco přednášky kurzu AJ04002 studentům poskytují úvod do literární historie, literárních hnutí, kontextů a přístupů k literárním textům, semináře poskytují praktičtější vhled do analýzy literárních textů a psaní kritických esejí. Semináře jsou založeny na skupinové práci a společné diskuzi.
Cíle kurzu: 1. Naučit studenty metodám literárního výzkumu a práce s primárními a sekundárními zdroji. 2. Studenti získají techniky potřebné pro literární analýzu a psaní akademických esejí. 3. Studenti si tříbí kritické myšlení a získávají hlubší vhled do toho, jak nás literatura ovlivňuje a jak obohacuje naše vnímání světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat odbornou esej v anglickém jazyce
- provádět nezávislý výzkum se zpracováním zahraniční literatury
Osnova
 • 1. Modern Irish Drama: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest
 • text analysis: features of modern drama;
 • academic writing: paragraph development, transitions between paragraphs; writing a response paper/RP samples;
 • readings: Ch 2 “Oscar Wilde—The Artist As Irishman” from Inventing Ireland by Declan Kiberd, pp. 33-50 (ELF);
 • 2. British Modernism: Virginia Woolf, Mrs. Dalloway
 • text analysis: features of modernist fiction;
 • academic writing: citing vs. paraphrasing; introducing a citation/paraphrase; commenting on the citation/paraphrase
 • readings: Ch 1 “Civilization and ‘My Civilisation’: Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde” from Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde by Christine Froula, pp.1-34 (Central Library-> ebrary)
 • ASSIGNMENT: Response paper 1 on Wilde or Woolf (upload 2 pages as Echo-assignment to ELF)
 • 3. American Modernism: F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
 • text analysis: features of American modernism;
 • feedback to RPs 1;
 • academic writing: when to use secondary sources, avoiding plagiarism;
 • readings: Ch 8 “Pastoral Mode and Language in The Great Gatsby” by Janet Giltrow and David Stouck from F. Scott Fitzgerald in the Twenty-First Century ed. by Bryer et al., pp. 139-152. (Central Library->ebrary)
 • 4. Post-war Drama: Harld Pinter, The Birthday Party
 • text analysis: features of post-war drama;
 • academic writing: the mechanics of writing (e.g. strong verbs, the passive, punctuation)
 • readings: Martin Esslin, “The Significance of the Absurd”, The Theatre of the Absurd, Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961, pp. 399-429. (ELF)
 • ASSIGNMENT: Response paper 2 on Fitzgerald or Pinter
 • 5. Canadian Postmodernism: Margaret Atwood, Surfacing
 • text analysis: postmodern narrative strategies;
 • feedback to RP 2;
 • academic writing: literary present vs. past simple
 • readings: Linda Hutcheon, “Process, Product, and Politics: The Postmodernism of Margaret Atwood”, The Canadian Postmodern, pp. 138-159 (ELF)
 • 6. Australian Postcolonial Novel: David Malouf, Remembering Babylon
 • text analysis: features of postcolonial fiction;
 • academic writing: preparing a final research paper
 • readings: Ch 2 “Unsettling the Settler Postcolony: Uncanny Pre-Occupations in David Malouf’s Remembering Babylon“, from Imagining Justice by Julie McGonegal (ebrary)
 • ASSIGNMENT: Response paper 3 on Atwood or Malouf
Literatura
 • WILDE, Oscar. The importance of being earnest. [S.l.: s.n., 276 s. info
 • Virginia Woolf and the Bloomsbury avant-gardewar, civilization, modernity. Edited by Christine Froula. New York: Columbia University Press, 2005, xvii, 428. ISBN 0231134444. info
 • ATWOOD, Margaret Eleanor. Surfacing. Trade pbk. ed. Toronto: McClelland & Stewart, 1999, 205 s. ISBN 0-7710-0860-0. info
 • KIBERD, Declan. Inventing Ireland : the literature of the modern nation. London: Vintage, 1996, xvi, 719. ISBN 009958221X. info
 • MALOUF, David. Remembering Babylon. London: Vintage, 1994, 182 s. ISBN 009930242X. info
 • WOOLF, Virginia. Mrs. Dalloway. Edited by Elaine Showalter - Stella McNichol. Harmondsworth: Penguin Books, 1992, liv, 231 s. ISBN 0-14-018569-0. info
 • ESSLIN, Martin. The theatre of the absurd. 3rd ed. Harmondsworth: Penguin Books, 1980, 480 s. ISBN 0-14-013728-9. info
 • PINTER, Harold. The birthday party ; and, The room : two plays. Rev. ed. New York: Grove Press, 1968, 116 s. info
 • FITZGERALD, Francis Scott. The great Gatsby. London: Penguin Books, 1950, 171 s. ISBN 0-14-000746-6. info
Výukové metody
Semináře sestávají ze skupinových a seminárních diskuzí. Studenti analyzují předepsané texty, píší krátké analýzy a učí se dovednostem akademického psaní.
Metody hodnocení
Students must attend and prepare for all classes. The assigned texts must be read before the seminars so that students can engage actively in discussions and other continuous assessment. Written assignments must be submitted in the correct format and on time. 1 credit (zápočet) is given at the end of the lecture series for attending the lectures, 5 credits for the exam at the end of the seminar series. Final mark: class performance 10%; 3x response papers 40%; final research paper 50%. Points out of 10/100; 60% pass/fail line. Evaluation scale: A 100-85; B 84-80; C-79-75; D-74-70; E 69-60; F (fail) 59-0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AJL04003