AJ04003 Úvod do literatury II (seminář)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Denisa Krásná, BA (Hons), Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Šmardová (přednášející)
Mgr. Tereza Šmilauerová (přednášející)
Mgr. Bc. Lenka Žárská (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ04003/01: každé liché pondělí 14:00–15:40 G23, T. Šmilauerová
AJ04003/02: každé liché pondělí 12:00–13:40 L21, L. Žárská
AJ04003/03: každé liché pondělí 8:00–9:40 J21, D. Šmardová
AJ04003/04: každou lichou středu 18:00–19:40 M22
AJ04003/05: každou lichou středu 16:00–17:40 L21, D. Krásná
Předpoklady
AJ04001 Úvod do literatury I && NOW ( AJ04002 Úvod do literatury II předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The series of seminars complements the lectures series Introduction to literature II. It provides a space for students to reflect on the lecture topics, to gain a deeper understanding of how literature works, to learn to critically analyze literary texts, and also to write about them in an academic fashion.
Course objectives:
1. To learn the methods of conducting library research and working with primary and secondary sources.
2. To acquire the techniques needed for literary analysis and writing academic essays.
3. To refine critical thinking about literature and achieve a deeper understanding of how literature affects us and how it enriches our perception of the world.
Osnova
 • 1. Modern Irish Drama: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest; Chapter 2 “Oscar Wilde–The Artist As Irishman” from Inventing Ireland by Declan Kiberd, pp. 33-50. Response paper 1 (upload to ELF before the class begins; late submissions will lose 2 points)
 • 2. The Bloomsbury Group: virginia Woolf, Mrs. Dalloway; Chapter 1 “Civilization and ‘My Civilisation’: Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde” from Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde by Christine Froula, pp.1-34. Response paper 2
 • 3. American Modernism: T.S. Eliot, Wateland. Response paper 3
 • 4. Post-war Drama: Harold Pinter, The Birthday Party; Martin Esslin, “The Significance of the Absurd”, The Theatre of the Absurd, Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961, pp. 399-429. Response paper 4
 • 5. Literary Postmodernisms: Joseph Heller, Catch-22; John Barth, “The Literature of Replenishment”. Response paper 5
 • 6. Postcolonial Literatures in English: Salman Rushdie, Midnight's Children. Response paper 6.
Literatura
 • WILDE, Oscar. The importance of being earnest. [S.l.: s.n. 276 s. info
 • Virginia Woolf and the Bloomsbury avant-gardewar, civilization, modernity. Edited by Christine Froula. New York: Columbia University Press. xvii, 428. ISBN 0231134444. 2005. info
 • KIBERD, Declan. Inventing Ireland : the literature of the modern nation. London: Vintage. xvi, 719. ISBN 009958221X. 1996. info
 • WOOLF, Virginia. Mrs. Dalloway. Edited by Elaine Showalter - Stella McNichol. Harmondsworth: Penguin Books. liv, 231 s. ISBN 0-14-018569-0. 1992. info
 • ESSLIN, Martin. The theatre of the absurd. 3rd ed. Harmondsworth: Penguin Books. 480 s. ISBN 0-14-013728-9. 1980. info
 • PINTER, Harold. The birthday party ; and, The room : two plays. Rev. ed. New York: Grove Press. 116 s. 1968. info
 • HELLER, Joseph. Catch-22. New York: Dell Publishing. 463 s. 1962. info
Výukové metody
The seminars consist of group and class discussions of the given texts. Students write response papers, participate in discussions, learn the skills of academic writing.
Metody hodnocení
Students must prepare for all classes, especially for the seminars. The assigned texts must be read before the class so that students can engage actively in discussions and other continuous assessment. Written assignments must be submitted in the correct format and on time. 1 credit (zápočet) is given at the end of the lecture series, 2 credits for the exam at the end of the seminar series. Final mark: class performance 20%; response papers 30%; final research paper 50%. Points out of 100; 60% pass/fail line. Evaluation scale: A 100-85; B 84-80; C-79-75; D-74-70; E 69-60; F (fail) 59-0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AJ04003