AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška)

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( AJL04001 Úvod do literatury I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Popis kurzu: Tento kurz sestává z přednášek (navazujících na semináře v kurzu AJ04001), které studentům představují literární výzkum a analyzu. Přednášky studentům poskytují úvod do literární historie, literárních hnutí, kontextů a přístupů k literárním textům. Semináře kurzu AJ04001 poskytují praktičtější vhled do analýzy literárních textů a psaní kritických esejí. Semináře jsou založeny na skupinové práci a společné diskuzi.
Cíle kurzu: 1. Naučit studenty metodám literárního výzkumu a práce s primárními a sekundárními zdroji. 2. Studenti získají techniky potřebné pro literární analýzu a psaní akademických esejí. 3. Studenti si tříbí kritické myšlení a získávají hlubší vhled do toho, jak nás literatura ovlivňuje a jak obohacuje naše vnímání světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat odbornou esej v anglickém jazyce
- provádět nezávislý výzkum se zpracováním zahraniční literatury
Osnova
 • 1. Doc. Michael M. Kaylor: Úvod do studia literatury
 • 2. Dr. Filip Krajník: Alžbětinské drama
 • 3. Doc. Michael M. Kaylor: Romantická poezie
 • 4. Doc. Michael M. Kaylot: Gotický román
 • 5. Dr. Stephen Hardy: Viktoriánský román
 • 6. Dr. Jeffrey A. Smith: Americká renesance
Literatura
  povinná literatura
 • Barnet, Sylvan, et al. A short Guide to Writing About Literature
 • MLA Handbook. Eighth edition. New York: The Modern Language Association of America, 2016. xiv, 146. ISBN 9781603292627. info
 • DICKENS, Charles. Hard times. Harmondsworth: Penguin Books, 1994. vi, 268 s. ISBN 0-14-062044-3. info
 • SHAKESPEARE, William. Hamlet. Edited by Alistair McCallum. Oxford: Oxford University Press, 2004. 42 s. ISBN 0194232204. info
 • SHELLEY, Mary Wollstonecraft. Frankenstein. Edited by Patrick Nobes. Oxford: Oxford University Press, 2000. 72 s. ISBN 0194230031. info
Výukové metody
Přednášky se konají jednou za dva týdny a jsou doplňovány semináři, které se konají v alternativních týdnech.
Metody hodnocení
1 kredit za účast na přednáškách.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.