AJL01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
John Christopher Fennelly, B.A. (přednášející)
Mgr. Yurii Chybras (přednášející)
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Melišová (přednášející)
David Edward Musk (přednášející)
Christopher Adam Rance, M.A. (přednášející)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valová (přednášející)
Garance
PhDr. Simona Kalová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJL01001/01: Po 8:00–9:40 G21, D. Musk
AJL01001/02: Po 8:00–9:40 C32
AJL01001/03: St 18:00–19:40 G21, Y. Chybras
AJL01001/04: St 18:00–19:40 G11
AJL01001/05: St 10:00–11:40 G21, K. Tomková
AJL01001/06: St 10:00–11:40 G02, J. Valová
AJL01001/07: Čt 12:00–13:40 G316, Ch. Rance
AJL01001/08: Po 14:00–15:40 G316, S. Kalová
AJL01001/09: Po 16:00–17:40 G21, K. Melišová
AJL01001/10: Po 16:00–17:40 G22, S. Kalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 9 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Sylabus je založen na rozvoji řečových dovedností a kurz připraví studenty na používání obecné i akademické angličtiny. Součástí kurzu jsou:
- diskuse a komunikační aktivity na podnětná a aktuální témata, které studentům pomohou zlepšovat řečovou dovednost mluvení
- videonahrávky s úkoly zaměřené na zlepšování porozumění v cílovém jazyce, využívající současný jazyk v reálném kontextu
- základy akademického psaní, včetně modelových odpovědí, užitečnými technikami plánování psaní a písemné úkoly se stupňující se obtížností
- cvičení na rozvoj slovní zásoby, zaměřené zejména na akademický jazyk, kritické myšlení a techniky ke zlepšení výkonu v akademické oblasti
- prezentace a procvičování pokročilých gramatických jevů
Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce jak v průběhu kontaktní výuky, tak samostatným studiem v online prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- aktivně používat slovní zásobu, idiomatická spojení a kolokace v rozsahu probíraných tématických okruhů;
- zvládnout porozumění komplexním gramatickým strukturám a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu;
- aplikovat osvojené jazykové prostředky a dovednosti přiměřeně dané komunikační situaci
Osnova
 • Skillful 4: Reading and Writing (Units 1-5);Listening and Speaking (Units 1-5)
 • 1 ORIENTATION - introductory meeting with first-year students
 • 2 Introduction to the course:
 • ice-breaking activities, classroom rules, presenting the course in Elf, syllabus, aims and requirements of the course
 • UNIT 1; Discussion, vocabulary development, reading comprehension (A Lebanese start-up)
 • 3 UNIT 1; Reading comprehension (The rise of crowdfunding); topic vocabulary (Social media); listening comprehension (Drones and security); academic vocabulary development
 • 4 UNIT 1; Grammmar (concessive clauses, contrastive structures, cleft sentences); writing (analyzing essay questions); advanced academic and general vocabulary development (Communities in real life)
 • 5 UNIT 2; Discussion (Mobile gaming); general vocabulary development (Instant satisfaction); listening comprehension (A cycling record; Technology in sport)
 • 6 UNIT 2; Reading comprehension, discussion (Gaming, society, and the individual); advanced grammar (inverted conditionals); listening comprehension (Children, sports, and identity); advanced academic and general vocabulary development
 • 7 Revision Units 1 a 2; further practice // Progress test 1
 • 8 UNIT 3; Advanced general vocabulary development (Energy production; Managing change); discussion and listening comprehension (Old buildings; New energy); critical thinking development
 • 9 UNIT 3; Discussion and listening comprehension (The nuclear debate; Perspectives on the past); advanced general vocabulary development (Words for change situations); advanced grammar (conditionals)
 • 10 UNIT 4; Discussion and listening comprehension (Greek austerity); advanced general vocabulary development (Risk-takers); listening comprehension (Rule-breakers); advanced vocabulary development (Words for risks and conflict)
 • 11 UNIT 4; Advanced academic vocabulary development (attributive language); writing (integrating sources); grammar (infinitive phrases; hedging); speaking development
 • 12 UNIT 5; Discussion and listening comprehension (Slum renewal); reading comprehension and vocabulary development (Suburbs of the future); discussion and listening comprehension (The spread of English); advanced grammar (inversion)
 • 13 UNIT 5; Academic vocabulary development (Phrasal verb academic alternatives); advanced grammar (Using parallel structures); listening comprehension and vocabulary development (An unnatural spread).
 • Revision Units 3, 4 a 5, and further practice
Literatura
  povinná literatura
 • PATHARE, Emma a Gary PATHARE. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education, 2018. 190 stran. ISBN 9781380010827. info
 • WARWICK, Lindsay a Louis ROGERS. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education, 2018. 190 stran. ISBN 9781380010889. info
  doporučená literatura
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners : coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 74 s. ISBN 052159779X. info
 • CAPEL, Annette a Patricia ASPINALL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. Oxford: Oxford University Press, 1996. 206 s. ISBN 0194533433. info
 • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994. viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
Výukové metody
semináře, e-learning
Metody hodnocení
Hodnocení:
- 2 postupové testy administrované na počítači, v polovině a na konci semestru, požadovaný průměrný výsledek je 70 %. Zvládnutí těchto testů slouží jako prerekvizita pro závěrečnou zkoušku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=535

The progress tests (2 in each term, 70% overall) are a prerequisite for the examination at the end of the first year. Students can resit one test each term.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AJL01001