AJL20001 Teorie literatury a kultury I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Jan Čapek (pomocník)
Garance
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–12:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
První část dvousemestrálního kurzu, který má dát studentům teoretický základ, na němž spočívá studium literatury a kultury. Tento první semestr vychází z diachronního přístupu a poskytuje přehled hlavních kritických škol a textů v dějinách literární kritiky; jeho těžištěm je přitom vývoj literární teorie ve dvacátém století. Druhý semestr pak synchronní metodou zkoumá celou škálu současných teoretických přístupů ke studiu kultury. V obou semestrech je kladen důraz na aplikaci teorie - studenti v rámci kurzu analyzují konkrétní texty (všech druhů, včetně textů obrazových a filmových) z hlediska probíraných teoretických přístupů.
Výstupy z učení
At the end of the course, students will be able to discuss those literary and critical theories with greater sensitivity and appreciation, and will have an understanding of the contexts from which those theories arose as well as situations in which they can be aptly applied.
Osnova
 • Oral and Written Literature; Oral and Technological Cultures
 • 18th and 19th century British literary criticism
 • Concepts of Art, Literature and the Idea of Authorship; The Shifting Author
 • Rationalist and Cartesian Philosophy, Text, and Ideology
 • German Aesthetic Philosophy: from Kant to Nietzsche
 • Critical theory, the Frankfurt School, British and French cultural studies
 • Cultural evolution, anthropological notions of culture
 • The beginnings of structuralism: Linguistics, sociology, anthropology
 • Psychoanalytic Theory I: Sigmund Freud
 • Psychoanalytic Theory II: Jacques Lacan and Carl Jung
 • Russian Formalism and Early Structuralism: Shklovsky, Jakobson, Bakhtin, Prague School, structuralism, theatre semiotics
 • Semiotics: Peirce, de Saussure
Literatura
  povinná literatura
 • ERLICH, Victor. Russian formalism : history, doctrine. Hague: Mouton, 1969. info
  doporučená literatura
 • MERLEAU-PONTY, Maurice, Claude LÉVI-STRAUSS a Roland BARTHES. Chvála moudrosti. Translated by Oldřich Kuba. Bratislava: Archa, 1994. 99 s. ISBN 80-7115-077-0. info
 • ONG, Walter J. Orality and literacy : the technologizing of the word. London: Routledge, 1991. x, 201. ISBN 041671370X. info
 • BARTHES, Roland. A Barthes reader. Edited by Susan Sontag. New York: Hill and Wang, 1982. xxxviii, 4. ISBN 0-8090-2815-8. info
 • HAWKES, Terence. Structuralism & semiotics. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977. 192 s. ISBN 0520034228. info
 • FOKKEMA, D. W. a Elrud IBSCH. Theories of literature in the twentieth century : structuralism, Marxism, aesthetics of reception, semiotics. London: C. Hurst & Company, 1977. xii, 219. ISBN 0905838092. info
 • HOLENSTEIN, Elmar. Roman Jakobson's approach to language : phenomenological structuralism. Translated by Catherine Schelbert - Tarcisius Schelbert. Bloomington: Indiana University Press, 1976. viii, 215. ISBN 0253350182. info
 • BARTHES, Roland. S/Z :[an essay]. Translated by Richard Miller. 1st American ed. New York: Hill and Wang, 1974. xi, 271 s. ISBN 0-374-52167-0. info
  neurčeno
 • STRIEDTER, Jurij. Literary structure, evolution, and value :russian formalism and czech structuralism reconsidered. Translated by Matthew Gurewitsch. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. 317 s. ISBN 0-674-53653-3. info
 • SUS, Oleg. From the pre-history of Czech structuralism : F.X. Šalda, T.G. Masaryk, and the genesis of symbolist aesthetics and poetics in Bohemia. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1982. S. [547],. info
 • Structuralism : an introduction. Edited by David Robey. Oxford: Clarendon Press, 1973. 153 p. ISBN 0198740174. info
Výukové metody
Weekly lecture series (1 1/2 hours), with individual lectures given by different speakers.
Metody hodnocení
Assessment is based on an oral exam where is student is examined by two randomly-selected lecturers
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AJL20001