ASH09 Poslechový seminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
8 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Rebecca Grosschmidtová (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz probíhá VÝHRADNĚ pouze online v rámci e-learningu (https://elf.phil.muni.cz/elf3/) pod kódem SHK09 a ASH09 Poslechový seminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je náslech hudebních ukázek z obodbí středověku a renesance.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: - identifikovat formu, styl dané hudební ukázky - diskutovat problém interpretace dané hudební ukázky
Osnova
  • Mešní ordinarium a proprium, moteto, žalmy etc.
Literatura
  • nahrávky CD
Výukové metody
Aktivní poslech hudby, podpora e-learningu.
Metody hodnocení
Testy Spuštění prvního testu 7. 10. 2019
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ASH09