ASH20a Ediční seminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
8 hodin přednášek za semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ratolístková (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu seznámit studenty s ediční praxí zaměřenou na hudbu 17. a 18. století. Studenti budou seznámeni s obecnými základy ediční práce, specifiky spartací historických hudebnin, notačními programy a fungováním archivních institucí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat základní terminologii týkající se ediční problematiky. Dovedou popsat základní druhy edic a uvést jejich charakteristiky a náležitosti. V průběhu semestru si osvojí základní principy ediční činnosti, včetně základních návyků historicko-badatelské práce a budou schopni orientovat se v organizaci archivů ČR, stejně jako pracovat s archivními katalogy a pomůckami.
Studenti budou schopni vytvořit praktickou edici vybrané hudebniny 18. st. s českým textem, popisem pramene a krátkou zprávou o jejím původu.
Osnova
  • 1. Archivní praktikum
  • 2. Archivy a práce s notovým materiálem
  • 3. Druhy edic
  • 4. Praktický postup při transkripci notového materiálu
Literatura
  • ŠTĚDROŇ, Miloš. Kritika hudebního textu - Metody a problémy hudební filologie. Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 2002, XXXIX, č. 1, s. 78-82. ISSN 0018-7003. info
  • Kritika hudebního textu : metody a problémy hudební filologie. Edited by Angela Romagnoli - Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. xx, 457. ISBN 8085917572. info
  • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, archivní praktikum, praktické cvičení a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, práce s ELFovým kurzem, povinná docházka a odevzdání malé seminární práce
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.