ASH20b Ediční seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
8 hodin přednášek. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ratolístková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Rozvrh
Pá 28. 2. 13:00–14:40 N42, Pá 27. 3. 13:00–14:40 N42, Pá 24. 4. 13:00–14:40 N42, Pá 15. 5. 13:00–14:40 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti ediční praxé zaměřené na hudbu 17. a 18. století. Studenti budou seznámeni s pokročilými zásadami ediční práce, specifiky spartací historických hudebnin, fungováním hudebních archivů a nejznámnějšími edicemi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat terminologii týkající se ediční problematiky. Dovedou popsat druhy edic a uvést jejich charakteristiky a náležitosti. V průběhu semestru si osvojí pokročilé principy ediční činnosti, včetně základních návyků historicko-badatelské práce a budou schopni orientovat se v organizaci hudebních archivů ČR.
Studenti budou schopni vytvořit kritickou edici vybrané hudebniny 18. st. s cizojazyčným textem, popisem pramene, ediční zprávou a všemi náležitostmi.
Osnova
  • 1. Prezentování malé seminární práce, zpětná vazba
  • 2. Ediční zpráva a její náležitosti
  • 3. Práce s online zdroji, databázemi a pomůckami (RISM,...)
  • 4. Náležitosti při zpracování stavu bádání jako doprovodný text edice, prezentace referátů
Literatura
  • ŠTĚDROŇ, Miloš. Kritika hudebního textu - Metody a problémy hudební filologie. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 2002, XXXIX, č. 1, s. 78-82. ISSN 0018-7003. info
  • Kritika hudebního textu : metody a problémy hudební filologie. Edited by Angela Romagnoli - Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. xx, 457. ISBN 8085917572. info
  • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, archivní praktikum, praktické cvičení a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, práce s ELFovým kurzem, povinná docházka a odevzdání druhé seminární práce (kritické edice).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.