BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem)

Filozofická fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející), doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (zástupce)
PhDr. Luboš Švec, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Osnova
  • Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Literatura
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.