BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem)

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 8
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Osnova
  • Kurs vykládá vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Literatura
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Metody hodnocení
Písemné kolokvium.
Informace učitele
Kontakt: Halina Beresnevičiute-Nosálová, Dr. phil Tel. 549 49 7122 e-mail: nosal@fss.muni.cz Viz také www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.