BA451 Seminář k magisterské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (cvičící)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.