BA_11 Literatura a kulturní dějiny Litvy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.24
Předpoklady
Cyklus je primárně určen studentům prezenčního studia baltistiky, jako volitelný předmět je však otevřen každému zájemci mimo obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz podává přehled litevského písmenictví, literatury a širších kulturních souvislotí od středověku po 19. století. Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími texty litevské literatury, poskytnout jejich odbornou interpretaci a osvětlit kulturní procesy, které tyto texty generovaly.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit a vysvětlit vývoj nábožesnké diverzity v Litvě;
- pochopit a vysvětlit historické důvody, vedoucí k multi-lingvizmu litevské kultury;
- podat výklad k základním vývojovým pradigmatům staré litevské literatury (období reformace, rensanční literatura, baroko, romantizmus);
- interpretovat a vysvětlit genezi nejdůležitějších textů litevské literatury od středověku po 19. století.
Osnova
 • Ústní slovesnost v Litvě a její kulturně-historický význam, ukázky zpěvného folkloru.
 • Počátky písemnictví na Litvě: latinské dopisy krále Mindaugase a velkoknížete Gediminase
 • První rukopisné záznamy v litevštině.
 • První litevská tištěná kniha. Detailní rozbor Mažvydova "Katechismu" 1547.
 • Náboženská konkurence reformace a protireformace a její vliv na vývoj litevského písemnictví.
 • Jezuité a jejich ediční činnost. Detailní rozbor Daukšovy "Postilly" 1599.
 • Ruténština a její místo v písemnictví Litevského velkoknížectví: Litevské statuty, Litevská metrika, Francišek Skaryna a jeho ediční činnost.
 • Vrcholné texty staré litevské literatury: Donelaitis a jeho epos "Metai" ("Roční doby").
 • Vrcholné texty staré litevské literatury: Baranauskas a jeho "Anykščių šilelis" (Anykščejský bor).
 • Základní osobnosti a texty litevského národního obrození.
Literatura
  povinná literatura
 • BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 190 s. ISBN 8072773003. info
 • Kristijonas Donelaitis, Roční doby, Praha 1960
 • Martynas Mažvydas and Old Lithuania (collection of papers), Vilnius 1998
 • Antanas Baranauskas, "Anykščių šilelis" (přeložila Eva Křivánková, rukopis na vyžádání)
 • ŠEFERIS, Vaidas a Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí. In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 201-213. ISBN 978-80-7028-414-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius v Praze 1882-1884 - Jonas Basanavičius Prahoje 1882-1884. Studia territorialia. Praha: Karolinum, 2012, roč. II, č. 1, s. 43-64. ISSN 1804-4247. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Recepce díla Kristijonase Donelaitise v českých zemích. In Baltské jazyky v proměnách metod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 63-77. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Vaida KNABIKAITE. Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 2006, č. 67, s. 120-145, 25 s. ISSN 0037-7031. info
  doporučená literatura
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
 • Z. Kiaupa, The History of Lithuania, Vilnius 2002
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In Kučinskiené, Aisté; Šeina, Viktorija; Speičyté, Brigita. Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. Leiden: Brill, 2021. s. 230-255. ISBN 978-90-04-39839-9. doi:10.1163/9789004457713_015. Conference Paper Abstracts info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho "Metai" : hledání koheze. In Videopřednáška. 2020. Kompletní záznam videopřednášky info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio metų rišlumas : monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 338 s. ISBN 9786094251344. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karel Janáček. Přízvukování u Donalitia : Donelaičio kirčiavimas. 1. vyd. Brno: Neuveden, 2009. 248 s. ISBN 978-80-7399-896-7. info
 • SLABIHOUDOVÁ, Naděžda, Alena VLČKOVÁ a Pavel ŠTOLL. Slovník pobaltských spisovatelů : estonská, litevská a lotyšská literatura. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 293 s. ISBN 8072771817. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
Výukové metody
Přednášky; četba a interpretace; prezentace;
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je účast na přednáškách. Kurs končí písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_11