BA_Bp Bakalářská práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Tento předmět si studenti zapisují v posledním semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracování finální verze bakalářské práce.
Výstupy z učení
Kompletní bakalářská práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Samostatná práce pod vedením učitele.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_Bp