BA_Mg3 Finská literatura

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz mapuje literární situaci ve Finsku v posledních stech letech. Hledá mezi různými tradicemi oblasti styčné body a ukazuje též způsoby návaznosti na literaturu starší.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen popsat základní vývoj finské literatury 20. století, určit politické a sociální faktory v kontrastu k ostatním tradicím oblasti a analyzovat základní topoi, motivy, trendy, žánry a formy.
Osnova
 • Poválečná léta a léta 70. a 80. v literatuře Finska. Literatura pokritického Finska. Hlavní tematické okruhy - válka a dějiny vůbec, národ a národní tradice, žena a muž, literatura a text, příroda, město a vesnice, periferie a centrum.
Literatura
  povinná literatura
 • SAARIKOSKI, Pentti. Čas v Praze. Translated by Lenka Fárová. První vydání. Praha: Dybbuk, 2017. 133 stran. ISBN 9788074381690. info
 • HOTAKAINEN, Kari. Na domácí frontě. Translated by Vladimír Piskoř. 1. vyd. Praha: Dybbuk, 2006. 293 s. ISBN 8086862127. info
 • KROHN, Leena. Durman, aneb, Klam, který každý vidí. Translated by Vladimír Piskoř. Vyd. 1. Praha: Havran, 2004. 195 s. ISBN 808651546X. info
 • SAHLBERG, Asko. Höyhen. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2002. 137 stran. ISBN 9510269034. info
 • RAITTILA, Hannu. Canal Grande. Neljäs painos. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2001. 328 stran. ISBN 9510244937. info
 • Má tvář v jazyce :antologie současné finské poezie. Translated by Viola Parente-Čapková. Vyd. 1. Brno: Host, 1998. 255 s. ISBN 80-86055-36-1. info
 • Pět finských novel. Edited by Eila Pennanen - Pentti Holappa - Eeva Kilpi - Veikko Huovinen - Veijo. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1988. 309 s. URL info
 • HAAVIKKO, Paavo. Cesta známou rečou. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980. info
 • MUKKA, Timo K. Země je hříšná píseň : balada. Edited by Jan Petr Velkoborský. Vydání první. Praha: Odeon, 1980. 268 stran. info
 • MERI, Veijo. Manilský provaz. Praha: Naše vojsko, 1970. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. Translated by Jan Petr Velkoborský. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1969. 596 s. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. Translated by Jan Petr Velkoborský. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1969. 599 s. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. Translated by Jan Petr Velkoborský. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1969. 521 s. info
  doporučená literatura
 • Äänekäs kevät : ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Edited by Toni Lahtinen - Markku Lehtimäki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. 263 s. ISBN 9789517469814. info
 • Women's voices : female authors and feminist criticism in the Finnish literary tradition. Edited by Päivi Lappalainen - Lea Rojola. Helsinki: FinnishLiterature Society, 2007. 206 s. ISBN 9789517467605. info
 • Lähikuvassa nainen : näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin. Edited by Päivi Lappalainen - Heidi Grönstrand - Kati Launis. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. 243 s. ISBN 9517462964. info
 • Suomen kirjallisuushistoria. Edited by Pertti Lassila. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 332 s. ISBN 951746133X. info
 • LAITINEN, Kai. Suomen kirjallisuuden historia. Edited by Satu Apo - Gun Herranen. 3. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1991. 666 stran. ISBN 9511117750. info
Výukové metody
Přednášky, (domácí) četba
Metody hodnocení
Ústní zkouška z témat rozebíraných během kurzu a z jejich demonstrace na základě povinné četby a seminární práce. Seminární práce předmětu se píše o nejméně dvou dílech (výběr není omezen na tituly z povinné četby) z finské literatury, a to nejlépe jako srovnání. Srovnávat lze na různém základě, např. žánrovém. Jako příklad si lze vzít román Země je hříšná píseň od Tima K. Mukky, jenž je často označován za baladický. V práci by tedy mělo být uvedeno, v čem spočívá jeho baladičnost; není možné tuto žánrovou charakteristiku jen zmínit. S baladičností třeba souvisejí básně (refrény?) uvozující jednotlivé kapitoly. Jakou mají funkci, jakým způsobem člení dílo, kdo je jejich subjektem, adresátem...? Co v práci nemá být - životopis autora, pokud není relevantní interpretačnímu rámci (pokud tedy nepíšete nějakou sociologicky, psychoanalyticky apod. zaměřenou interpretaci), samotná fabule čili děj.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_Mg3