BA_MgL2 Litevština v systémových souvislostech II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křivánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_MgL1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Druhá část dvousemestrálního cyklu. Výklad vybraných lingvistických úseků, v druhé části jazyková typologie, litevská lexikologie a vývoj a rozvrstvení standardního jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
charakterizovat jednotlivé jazykové typů;
typologicky charakterizovat litevský jazyk;
popsat slovní zásobu litevštiny;
popsat vývoj a rozvrstvení standardní litevštiny.
Osnova
 • Jazyková typologie.
 • Litevská lexikologie.
 • Vývoj a rozvrstvení standardního jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • Lietuviu kalbos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1995. info
 • A grammar of modern Lithuanian : Dabartines lietuviu kalbos gramatika. info
  doporučená literatura
 • AMBRAZAS, Saulius. Development of adjective formation. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. 272 s. ISBN 9786094110665. info
 • Lietuvių kalbos enciklopedija : antrasis patikslintas ir papildytas leidimas. Edited by Vytautas Ambrazas - Kazys Morkūnas. 2-asis patiksl. ir papild. l. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 s. ISBN 9785420016237. info
  neurčeno
 • JAKAITIENĖ, Evalda. Leksikologija : studijų knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 351 s. ISBN 9789955334453. info
 • AMBRAZAS, Vytautas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. 4-oji, pataisyta laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 742 s. ISBN 5420015668. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
Teoretický výklad, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Práce v hodině, samostatná práce, aktivní účast v diskuzích, referát.
Vyučovací jazyk
Litevština
Informace učitele
Kontakt: Mgr. Eva Křivánková Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU e-mail: ave.krivankova@gmail.com
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.