BA_MgL5 Litevská konverzace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 K24
Předpoklady
Předpokladem pro zápis do kurzu jsou velmi dorbé znalosti litevštiny: na úrovni, kterou definuje bakalářská SZZ oboru baltistika. Kurz není vhodný pro začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: udržování a zvyšování komunikačních kompetencí studentů v litevštině. Předmět nabízí prostor pro rozšiřování slovní zásoby, dril syntaktických konstrukcí a cvičení ústního tlumočení z-do litevštiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student by měl být schopen ústně překládat z litevštiny do češtiny mluvený projev libovolného žánru.
Osnova
  • Rozdíly spisovné a hovorové litevštiny. Specifika výslovnosti hovorové litevštiny. Synonymika litevštiny. Frazeologie litevštiny. Aluze, citáty, odkazy na "samozřejmé" kontexty v mluveném litevském projevu. Pejorativa a expresiva mluvené litevštiny.
Literatura
    doporučená literatura
  • Elektronický zdroj: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Přístupný na http://bkz.lki.lt/
  • Irena Ermanyte, Antonimu žodynas, Vilnius: LKI, 2003
  • Evalda Jakaitienė, Lietuviškai apie Lietuvą, Vilnius: Alma Littera, 1995
  • Vitas Labutis, Lietuvių kalbos sintaksė, 3-iasis leidimas, Vilnius, 2002
  • LYBERIS, Antanas. Sinonimu žodynas. Antrasis pataisytas leidimas. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xiv, 582. ISBN 9986668328. info
Výukové metody
Ústní konsekutivní překlad. Simultánní překlad. Nacvičování předem připraveného projevu.
Metody hodnocení
Kurz končí ústní zkouškou, která obsahuje přednesení předem připravovaného projevu v litevštině, improvizovaný překlad z litevštiny, improivizovaný překlad do litevštiny a kontrolu slovní zásoby.
Vyučovací jazyk
Litevština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.