CJBB175 Chrématonyma v České republice

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmětem výuky jsou chrématonyma, tj. vlastní jména nejrůznějších výrobků a jiných výsledků společenské činnosti (např. názvy druhů piv v češtině, román Pýcha a předsudek), společenských institucí (Masarykova univerzita) a jevů (Vánoce) užívaná v České republice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základní rysy chrématonym;
- vyznat se v jejich klasifikaci;
- orientovat se v odborné literatuře;
- popsat konkrétní druh chrématonym.
Osnova
  • 1. Základní otázky onomastické teorie a terminologie (onomastika a její rozdělení, definice vlastních jmen a jejich funkce).
  • 2. Chrématonymum a jeho rozdělení (chrématonymický objekt, klasifikace chrématonym, vývoj chrématonym).
  • 3. Jednotlivé druhy chrématonym (názvy výrobků, názvy společenských institucí atd.).
Literatura
  • Ostatní literatura bude konkretizována ve výuce.
  • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
Výukové metody
Přednáška se realizuje formou výkladu vyučujícího, studenti dostávají podrobné handouty.
Metody hodnocení
Požadavky ke kolokviu: celkový přehled o přednášených tématech.
Informace učitele
Výuka je určena nejen bohemistům, nýbrž všem zájemcům o tuto problematiku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB175