CJBC03 Literatura pro děti a mládež I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/70, pouze zareg.: 1/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Cíle předmětu
Přednáška se skládá ze dvou částí. V první je vymezen předmět studia a podána charakteristika dětského čtenáře a jeho specifikum. V druhé části je podán historický vývoj tvorby pro děti a mládež od starší literatury do 80. let 19. století.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu by student měl být schopen:
- vysvětlit vývoj české dětské literatury a rozumět mu;
- vysvětlit základní termíny;
- interpretovat specifika literatury pro děti a mládež;
- interpretovat specifika dětského čtenářství.
Osnova
 • Část obecná:
 • 1. Literatura předmětu a její hodnocení. Výběr četby.
 • 2. Vymezení předmětu studia: intencionální a neintencionální část literatury pro děti.
 • 3.–4. Detailnější věkové rozdělení dětských čtenářů.
 • Část historická:
 • 5.–13. Přehled slovesné tvorby pro děti v starší literatuře, od 18. století.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. V Olomouci: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1. info
  doporučená literatura
 • TOMAN, Jaroslav. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1992. 98 s. ISBN 8070400552. info
  neurčeno
 • ČEŇKOVÁ, SIEGLOVÁ, DEJMALOVÁ, Jana, Naděžda, Kateřina. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. první. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X. info
 • KOVALČÍK, Zdeněk a Svatava URBANOVÁ. Minimum z literatury pro děti a mládež : stručný chronologický, tematický a žánrový přehled české literatury pro děti a mládež. Ostrava: Scholaforum, 1996. 77 s. ISBN 8086058158. info
 • TENČÍK, František. Četba mládeže v počátcích obrození. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1962. 107 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, četba.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena zápočtem. K zápočtu je požadováno zvládnutí probrané problematiky a doporučené četby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednáška pokračuje v jarním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBC03