CJBC429 Through Paths Covered in Snow

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jan Křeček (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Thu 15:50–17:25 U22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Upon completing this course the students should be able to understand the poetry of so called "generace buřičů", he/she is able to define this term and understands the historical context. He/she is as well informed about the work of each and every author and their different poetics. An integral part of goals is an ability to analyse and interpret poems and present one's findings.
Syllabus
 • 1. Basic historical context; basic primary and secondary literature. Is there anything like "generace buřičů"? (or Buriánek vs. Dějiny nové moderny); individuals, or a generation? ("generace buřičů" as "a generation of individuals"); 2. Česká moderna, decadence, and origins of "generace buřičů" (Toman: Pohádky krve; Dyk: A porta inferi; Neumann: Nemesis, bonorum custos); 3. Against everyone (Šrámek: Života bído, přec tě mám rád; Modrý a rudý; Gellner: Po nás ať přijde potopa + Radosti života; Bezruč: Slezské písně; Toman: Torzo života; 4. Changing poetics (Bezruč - different editions of Slezské písně; Toman - from Pohádky krve to Měsíce and Stoletý kalendář; Dyk - from satire to concillation; Šrámek - from poetry to drama and prose; Neumann - from decadenc to socialism); 5. Petr Bezruč: Slezské písně; 6. Karel Toman: Měsíce; 7. Prose (Dyk: Krysař; Šrámek: Stříbrný vítr); 8. Lives - sensations and reality (Toman's wandering; Dyk's radicalism; Neumann's eccentricity; Bezruč - Vašek, or Petr?; Gellner's disappearance); 9. "Generace buřičů" today (influence on other authors, music, movies); 10. Didactic interpretation.
Literature
 • BURIÁNEK, František. Gellner (Přít.) : Bezruč ; Toman ; Gellner ; Šrámek : studie o básnících počátku našeho věku [95]. info
 • BEZRUČ, Petr. Slezské písně. Vyd. v Kritické hybridní edici 1. Praha: Akropolis, ÚČL AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7470-101-6.
 • GELLNER, František. Dílo. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Lucie Kořínková - Jakub Říha -. Vydání první. Praha: Akropolis, 2012. 745 stran. ISBN 9788074700675. info
 • GELLNER, František. Dílo. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Lucie Kořínková - Jakub Říha -. Vydání první. Praha: Akropolis, 2012. 252 stran. ISBN 9788074700675. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • KOVAŘÍK, Petr. Literární mýty, záhady a aféry : otazníky nad životy a díly českých spisovatelů. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2003. 232 s. ISBN 8071066036. info
 • NEUMANNOVÁ, Božena. Byla jsem ženou slavného muže : paměti druhé ženy S.K. Neumanna. Vyd. 1. Brno: Host, 1998. 372 s. ISBN 8086055507. info
 • TOMAN, Karel. Básně. Vyd. v České knižnici 1. V Praze: Český spisovatel, 1997. 252 s. ISBN 80-202-0656-6. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • DYK, Viktor. Krysař [Dyk, 1997]. Liberec: Dauphin, 1997. 95 s. ISBN 80-86019-27-6. info
 • BLAŽÍČEK, Přemysl. Poezie Karla Tomana. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 178 s. ISBN 80-85241-80-3. info
 • MED, Jaroslav. Viktor Dyk. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 414 s., [2. info
 • ŠRÁMEK, Fráňa. Stříbrný vítr [Šrámek, 1985] [2-7154]. Praha: Československý spisovatel, 1985. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 3 [Neuman, 1974] [2445/3]. Praha: Odeon, 1974. info
 • BURIÁNEK, František. Generace buřičů : básníci z počátku 20. století. Praha: Univerzita Karlova, 1968. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 2 [Neuman, 1965] [2445/2]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 1 [Neuman, 1962] [2445/1]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
 • ŠRÁMEK, Fráňa. Básně [Šrámek, 1954] [1385]. Praha: Československý spisovatel, 1954. info
 • DYK, Viktor. Devátá vlna [Dyk, 1931]. 2. dopl. vyd. Česká Třebová: Fr. Lukavský, 1931. info
Teaching methods
Frontal instruction, project-based learning, experiential learning, reading, discussion, creative writing.
Assessment methods
Activity during lessons, attendance, final colloquium.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CJBC429