CJBC822 Fenomén fantastika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Zoubková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/150, pouze zareg.: 52/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je komplexní analýza fantastické literatury - se zaměřením na konkrétní inspirativní díla a jejich autory - propojující aktuální literárněvědné přístupy s poznatky kognitivní vědy.
Kurz se zaměří především na následující témata, která vždy budou rozebrána nejprve z hlediska současné literární vědy a následně analyzována prostřednictvím kognitivní psychologie:
vymezení a ujasnění fenoménu fantastická literatura;
seznámení s dílem významných autorů.
rozbor vztahů fantastické literatury ke skutečnosti (k aktuálnímu světu);
rozeznání jednotlivých podkategorií fantastické literatury;
analýza specifičnosti fantastické literatury;
rozbor tradičního žánrového řazení SF k méně hodnotnému proudu literatury;
představení sociologie fantastické literatury;
obeznámení s různými teoretickými přístupy k fantastice;
náhled na funkce fantastična v umění.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
orientovat se v kategorii fantastické literatury, znát významná díla a autory;
porozumět literárněvědným a kognitivním přístupům k fantastice;
na základě získaného teoretického základu osvětlit rozdíly mezi těmito přístupy;
problematizovat literárněvědnou reflexi fantastické literatury prostřednictvím poznatků kognitivní vědy;
interpretovat fantastické motivy v literárním díle;
zasadit fantastickou literaturu do širšího sociokulturního kontextu;
dále si bude schopen aktivně doplňovat další relevantní základní i teoretickou literaturu, bude mít přehled v rozvíjejících možnostech studia fantastické literatury v rámci literární teorie a kognitivní vědy.
Osnova
 • Co všechno je fantastická literatura a jaké jsou její charakteristiky.
 • Pojmenování a odlišení realistického a fantastického proudu v literatuře, kořeny jejich vzniku a vzájemné prolínání.
 • Vnitřní členění fantastické literatury – tradiční (science fiction, fantasy, horor), podle fikční domény (fikční světy), podle funkce fantastického prvku.
 • Kritéria a úskalí tohoto členění.
 • Fantastická a krásná literatura, fantastika v postmoderní literatuře.
 • Východiska fantastické literatury, její propojení s mýtem a s náboženstvím.
 • Základní funkce spekulativní literatury, jejich vyváženost a nevyváženost v jednotlivých dílech.
 • Únikovost fantastické literatury z hlediska literární a kognitivní vědy.
 • Funkce a podoby ozvláštnění ve fantastice.
 • Role spekulativní literatury ve společnosti. Mimoliterární přesahy fantastické literatury.
Literatura
 • ATTEBERY, Brian: 2014 Stories about Stories: Fantasy and the Remaking of Myth (Oxford: Oxford University Press)
 • ARMSTRONG, Paul B.: 2014How Literature Plays with the Brain: The Neuroscience of Reading (Baltimore: Johns Hopkins University Press)
 • DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016. Digitální knihovna FF MU Munishop info
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae; 433. ISBN 978-80-210-7871-0. Digitální knihovna FF MU info
 • NIKOLAJEVA, Maria. Reading for learning : cognitive approaches to children's literature. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014. viii, 247. ISBN 9789027201577. info
 • The Cambridge companion to fantasy literature. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xxiv, 268. ISBN 9780521728737. info
 • HOGAN, Patrick Colm. What literature teaches us about emotion. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xiii, 336. ISBN 9781107002883. info
 • TOLKIEN, J. R. R. Netvoři a kritikové a jiné eseje. Translated by Jan Čermák. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Argo, 2006. 266 s. ISBN 8072037889. info
 • Speculations on speculation : theories of science fiction. Edited by James Gunn - Matthew Candelaria. Lanham: Scarecrow Press, 2005. xix, 374. ISBN 081084902X. info
 • HOGAN, Patrick Colm. Cognitive science, literature, and the arts : a guide for humanists. New York: Routledge, 2003. 244 stran. ISBN 9780415942454. info
 • The Cambridge companion to science fiction. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xxvii, 295. ISBN 9780521016575. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. 183 s. ISBN 80-85639-17-3. info
 • The encyclopedia of science fiction. Edited by John Clute - Peter Nicholls - Brian M. Stableford - John Grant. 1st pub. London: Orbit, 1993. xxxvi, 137. ISBN 1857231244. info
 • ATTEBERY, Brian. Strategies of fantasy. Bloomington: Indiana University Press, 1992. xiv, 152. ISBN 0253310709. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse v hodině, analýza textů.
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním portfolia úkolů zadaných v průběhu semestru.
Informace učitele
Do 18. 2. 2020 vyplňte prosím krátký dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOWE3ca13EFzBDVbcwq3k2kzTR8GXgRn3izpFUHiG4Xon6Dg/viewform?usp=sf_link
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/CJBC822